Галоўная

Факультэт

Ідэалагічная і выхаваўчая работа

Адукацыйны працэс

Студэнтам

Абітурыенту

Галерэя славы

Час пасяджэння:
1) дэканата: 14.00–15.00 ;
2) Савета: 14.30–16.00.

31.08.2016 г. Савет факультэта
1. Зацвярджэнне плана работы Савета гістарычнага факультэта на 2016-2017 навучальны год (Казакоў Ю.Л.)
2. Абмеркаванне плана работы дэканата.
3. Аб зацвярджэнні планаў работы кафедраў.

06.09.2016 г.
1. Зацвярджэнне тэматыкі, навуковых кіраўнікоў і рэцэнзентаў дыпломных работ (В.В. Сяргеенкава)
2. Аб вучэбнай і працоўнай дысцыпліне. (А.Г.Каханоўскі)
3. Аб працы па засяленню студэнтаў у інтэрнат і выхаваўчай працы ў інтэрнаце. (Л.У.Бярэйшык)

20.09.2016 г.
1. Аб распрацоўцы вучэбнага плана для двухгадовай магістратуры (А.Г.Каханоўскі).
2. Аб зацвярджэнні графіка кантрольных мерапрыемстваў па дысцыплінах на першы семестр 2016/2017 навучальнага года. (В.В.Сяргеенкава).
3. Зацвярджэнне тэматыкі і навуковых кіраўнікоў магістэрскіх дысертацый. (А.Г.Каханоўскі)

29.09.2016 г.
(Пашыранае пасяджэнне Савета БДУ з запрашэннем членаў саветаў факультэтаў)
1. Асноўныя вынікі дзейнасці БДУ за 2015-2016 гады і перспектывы і задачы развіцця ўніверсітэта на 2016–2017 гады
(Дакл.: рэктар акадэмік Абламейка С.У.)

18.10.2016 г.
1. Аб адміністрацыйна–гаспадарчай дзейнасці і планаванні бюджэту факультэта: камандзіроўкі выкладчыкаў і студэнтаў. (А.Г.Каханоўскі)
2. Аб вучэбна-інавацыйнай дзейнасці факультэта і міжнародным супрацоўніцтве (А.А. Прохараў)


25.10. 2016 г. Савет факультэта
1. Вынікі пашыранага пасяджэння Савета БДУ і задачы гістарычнага факультэта. (дакл.: дэкан факультэта праф. Каханоўскі А.Г.).
2. Вынікі летняй экзаменацыйнай сесіі і задачы па ўдасканальванню вучэбнага працэсу на 2016/2017 навучальны год. (дакл.: нам.дэкана, дац.Бярэйшык Л.У.)

08.11. 2016 г.
1. Аб правядзенні атэстацыі выкладчыкаў факультэта (А.Г.Каханоўскі)
2. Аб падрыхтоўцы да правядзення ўнутранага аудыту менеджмента якасці (А.А. Прохараў)

15.11. 2016 г.
1. Абмеркаванне вынікаў правядзення археалагічнай і этнаграфічнай практык (А. А. Егарэйчанка, Т. А. Навагродскі).
2. Аб практыцы правядзення індывідуальных кансультацый і выкарыстанні разнастайных форм кіруемай самастойнай работы. Выкананне і ўлік зацверджаных норм часу вучэбна-метадычнай работы выкладчыкамі кафедраў (Л.У. Бярэйшык, В В. Сяргеенкава).
3. Аб перспектыўным плане выданняў гістарычнага факультэта на 2017 год. (А.А. Прохараў)

22.11. 2016 г. Савет факультэта
1. Аб рабоце кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін і перспектывах яе развіцця. (дакл.: праф.Егарэйчанка А.А., дац. Прохараў А.А.)
2. Аб сістэме выхаваўчай работы на гістарычным факультэце і задачах кафедраў па яе ўдасканальванню. (дакл.: нам.дэкана, дац.Бярэйшык Л.У.)
3. Аб зацвярджэнні тэм кандыдацкіх дысертацый і навуковых кіраўнікоў аспірантаў першага года навучання. (дакл.: загадчыкі кафедраў)

29.11. 2016 г.
1. Аб стварэнні электронных вучэбна-метадычных комплексаў. (А.А. Прохараў).
2. Аб арганізацыі выкладання курсаў па выбару. (В.В. Сяргеенкава)
3. Аб выніках правядзення ўнутранага аўдыту менеджменту якасці ( А.А. Прохараў)

06.12.2016 г.
1. Аб падрыхтоўцы правядзення летніх выяздных практык студэнтаў 1 курса (А.А. Егарэйчанка, Т.А. Навагродскі)
2. Аб арганізацыі работы выпускаючых кафедр па забеспячэнні выпускнікоў першым працоўным месцам. (загадчыкі кафедраў)
3. Вынікі атэстацыі выкладчыкаў факультэта па устанаўленню даплат за вучоныя ступені і званні. (А.Г. Каханоўскі)
4. Аб працы па засяленню студэнтаў у інтэрнат. Аб адаптацыі першакурснікаў гістарычнага факультэта да вучобы ва універсітэце (Л.У. Бярэйшык)

13.12.2016 г.
1. Аб арганізацыі і правядзенні профарыентацыйнай работы на факультэце. (Л.У. Бярэйшык).
2. Аб рабоце кафедраў па заключэнні доўгатэрміновых дагавораў аб супрацоўніцтве з базавымі арганізацыямі. (загадчыкі кафедраў).
3. Дзейнасць Школы юнага гісторыка: вынікі, праблемы і перспектывы (Л.У. Бярэйшык)
4. Аб падрыхтоўцы да зімовай экзаменацыйнай сесіі 2015/2016 нав.г. (дакл.: нам. дэкана, дац. Бярэйшык Л.У.).

20.12.2016 г. Савет факультэта
1. Вынікі навукова-даследчай работы за 2016 г. і задачы гістарычнага факультэта па яе ўдасканальванню. (дакл.: нам.дэкана дац. А.І. Малюгін)
2. Зацвярджэнне плана навуковых мерапрыемстваў гістарычнага факультэта на 2017 г. (дакл.: нам.дэкана дац. А.І. Малюгін)
3. Аб рабоце магістратуры і перспектывах яе развіцця на гістарычным факультэце. (дакл.: дэкан факультэта праф. Каханоўскі А.Г.).

10.01.2017 г.
1. Аб арганізацыі і метадычным забеспячэнні вучэбных практык студэнтаў магістратуры (А.І. Малюгін)
2. Аб стане і перспектывах падрыхтоўкі кадраў вышэйшай кваліфікацыі (А.І. Малюгін)
3. Аб выканаўчай і працоўнай дысцыпліне (А.Г. Каханоўскі)
4. Аб выніках дзейнасці па размяшчэнні электронных вучэбных матэрыялаў і працы па павышэнні рэйтынга БДУ (А.А. Прохараў).

24.01.2017 г.
1. Аб навукова-метадычным забеспячэнні і праблемах рэалізацыі адукацыйных праграм вышэйшай адукацыі II ступені на гістарычным факультэце ў сувязі з пераходам на 2-х гадовы тэрмін навучання (А.Г. Каханоўскі)
2. Аб выкладанні вучэбных курсаў супрацоўнікамі гістфака на іншых факультэтах БДУ. (А.Г.Каханоўскі).
3. Аб ходзе выканання рашэнняў пашыранага пасяджэння Савета БДУ 29.09.2016 (А.Г. Каханоўскі).
4. Аб рабоце куратараў (Л.У.Бярэйшык)

07.02.2017 г.
1. Аб рэалізацыі ў І семестры плана ідэалагічнай, выхаваўчай работы на кафедрах гістарычнага факультэта. (Л.У.Бярэйшык , загадчыкі кафедраў)
2. Аб сістэме і эфектыўнасці арганізацыі студэнцкай навукі. (А.І. Малюгін).
3. Аб выніках СМЯ на факультэце за 2016 г.. Зацвярджэнне мэтаў СМЯ на 2017 г. (А.А. Прохараў)
4. Аб арганізацыі вучэбных і вытворчых практык і іх метадычным забеспячэнні. (Л.У. Бярэйшык).
5. Аб графіку кантрольных мерапрыемстваў па дысцыплінах на другі семестр 2016/2017 навучальнага года. (В. В. Сяргеенкава)

21.02.2017 г. Савет факультэта
1. Вынікі зімовай экзаменацыйнай сесіі і задачы па ўдасканальванню вучэбна метадычнага працэсу на другі семестр 2016/2017 навучальнага году. (дакл.: нам.дэкана, дац.Бярэйшык Л.У.)
2. Зацвярджэнне планаў НДР. (дакл.: нам.дэкана дац. А.І. Малюгін)
3. Аб рабоце школы “Юны гісторык” і задачы кафедраў па ўдасканальванню профарыентацыйнай работы. (дакл.: нам.дэкана, дац.Бярэйшык Л.У. )

14.03.2017 г.
1. Аб арганізацыі індывідуальнай работы са студэнтамі завочнай формы навучанння і яе вучэбна-метадычным забеспячэнні. (Л.В.Бярэйшык, В. В. Сяргеенкава).
2. Аб кадравым забеспячэнні дзейнасці кафедры паўднёвых і заходніх славян (А.Г. Каханоўскі, А.П.Салькоў).
3. Аб працы кафедр па падрыхтоўцы кадраў праз магістратуру. (А.Г.Каханоўскі)

28.03.2017 г.
1. Аб выкананні плана правядзення навуковых мерапрыемстваў кафедрамі факультэта. Аб падрыхтоўцы да правядзення Студэнцкай навуковай канферэнцыі (А.І. Малюгін, загадчыкі кафедраў).
2. Дзейнасць кафедр па планаванню і выкананні міжнародных праектаў. ( А.А. Прохараў).
3. Аб выканаўчай дысцыпліне і працы работнікаў вучэбна-дапаможнага персанала (А.Г. Каханоўскі, Л.У. Бярэйшык).

14.04.2017 г.
1. Справаздача кафедры этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтваў па вучэбнай, навуковай і вучэбна-выхаваўчай рабоце. (Т.А. Навагродскі).
2. Аб стане падрыхтоўкі курсавых і дыпломных прац студэнтамі факультэта. (загадчыкі кафедраў).
3. Аб дзейнасці студэнцкіх навуковых, навукова-пазнавальных і аматарскіх гурткоў на факультэце. (А.І. Малюгін)
4. Аб прымяненні ТСН у вучэбным працэсе на гістарычным факультэце. (А.А. Прохараў)

25.04.2017 г. Савет факультэта
1. Аб міжнародным супрацоўніцтве факультэта і перспектывах яго развіцця. (дакл.: нам.дэкана, дац. Прохараў А.А.)
2. Аб спартыўна-масавай рабоце на гістарычным факультэце. (дакл.: нам.дэкана, дац.Бярэйшык Л.У. )

02.05.2017 г.
1. Вынікі размеркавання спецыялістаў і задачы па ўдасканаленню працы па арганізацыі працаўладкавання выпускнікоў. (А.І. Малюгін, Л.У. Бярэйшык).
2. Аб арганізацыі і эфектыўнасці павышэння кваліфікацыі выкладчыкамі факультэта. (А.І Малюгін, А.А. Прохараў)).
3. Аб выніках бягучай атэстацыі аспірантаў (А.І Малюгін, заг. кафедраў).

16.05.2017 г.
1. Арганізацыя працы камп’ютэрных класаў і лабараторыі інфарматыкі (Т.В. Трыч).
2. Аб рабоце студэнцкіх грамадскіх арганізацый. (Л.У.Бярэйшык)
3. Выкананне плана падрыхтоўкі доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый супрацоўнікамі факультэта (А.І. Малюгін)
4. Аб падрыхтоўцы да летняй залікова-экзаменацыйнай сессіі (Л.У.Бярэйшык)

06.06.2017 г.
1. Аб правядзенні навуковых семінараў і адкрытых лекцый на кафедрах факультэта. (Л.У. Бярэйшык, А.І Малюгін).
2. Аб папярэдніх выніках працы рэдкалегіі часопіса “Журнал Белорусского государственного университета. История.” (А.Г.Каханоўскі, А.І.Малюгін)

20.06.2017 г.
1. Аб ходзе летняй экзаменацыйнай сесіі. (Л.У.Бярэйшык)
2. Справаздачы кафедраў факультэта аб вучэбнай і навукова-метадычнай дзейнасці за 2016/2017 нав. год (заг. кафедраў - прадставіць справаздачы)

27.06.2017 г. Савет факультэта
1. Вынікі абароны дыпломных работ на гістарычным факультэце. (дакл.: старшыні ДЭК).
2. Справаздача аб рабоце Вучэбна-метадычнай камісіі гістарычнага факультэта за 2016/2017 навучальны год. (дакл.: дац. Сяргеенкава В.В.)
3. Зацвярджэнне справаздачы факультэта аб вучэбнай і навукова метадычнай рабоце за 2016/2017 навучальны год. (дакл.: нам.дэкана, дац.Бярэйшык Л.У. )
4. Рэкамендацыі ў аспірантуру і магістратуру. (дакл.: загадчыкі кафедраў)
5. Аб рэкамендацыі на прэмію У.І. Пічэты. (дакл.: нам.дэкана дац. А.І. Малюгін)

т. +375 17 360-09-14, e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Адміністрацыя БДУ

Адміністрацыя факультэта

Дэкан

 Kohanovsky2

Каханоўскі Аляксандр Генадзьевіч
      доктар гістарычных навук, прафесар

Прыём па асабістых пытаннях: аўторак 16.00-19.00

Намеснікі дэкана

PBK 2701 

Намеснік дэкана па выхаваўчай рабоце
Верамейчык Аліна Яўгенаўна
кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Прыём па асабістых пытаннях: серада 15.00-16.00

 PBK 2697

Старшы выкладчык кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу
(намеснік дэкана на грамадскіх пачатках па вучэбнай рабоце і адукацыйных інавацыях)
Лебедзева Ірына Валянцінаўна

 maskevich2 Дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу
(намеснік дэкана на грамадскіх пачатках па навуковай рабоце і міжнародным супрацоўніцтве)
Маскевіч Ганна Іванаўна
кандыдат гістарычных навук, дацэнт

 

 

 

 

  

 


 

 

president      miedu    pravo     bsu     universitet     banner gun rus

br   brsmmgi   mr   fpb   szh   GK

105   konst   

Кантакты

220037, г. Мінск, вул. Мендзялеева, д. 36
тэл. +375 17 360-09-14
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. План праезду

Графік працы:
панядзелак–пятніца 8.20–20.30
субота 08.20–14.30

Яндекс.Метрика