Галоўная

Факультэт

Ідэалагічная і выхаваўчая работа

Адукацыйны працэс

Студэнтам

Абітурыенту

Галерэя славы

 

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
16 студзеня 2009 г. № 43
Аб Камісіі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь па выяўленню, вяртанню, сумеснаму выкарыстанню і ўвядзенню ў навуковы і культурны ўжытак нацыянальных культурных каштоўнасцей, якія апынуліся за межамі Беларусі

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Стварыць Камісію пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь па выяўленню, вяртанню, сумеснаму выкарыстанню і ўвядзенню ў навуковы і культурны ўжытак нацыянальных культурных каштоўнасцей, якія апынуліся за межамі Беларусі.
2. Зацвердзіць прыкладзеныя:
Палажэнне аб Камісіі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь па выяўленню, вяртанню, сумеснаму выкарыстанню і ўвядзенню ў навуковы і культурны ўжытак нацыянальных культурных каштоўнасцей, якія апынуліся за межамі Беларусі;
склад Камісіі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь па выяўленню, вяртанню, сумеснаму выкарыстанню і ўвядзенню ў навуковы і культурны ўжытак нацыянальных культурных каштоўнасцей, якія апынуліся за межамі Беларусі.
 
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь                                                                                                 С.Сідорскі


ЗАЦВЕРДЖАНА
Пастанова
Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь
16.01.2009 № 43

ПАЛАЖЭННЕ
аб Камісіі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь па выяўленню, вяртанню, сумеснаму выкарыстанню і ўвядзенню ў навуковы і культурны ўжытак нацыянальных культурных каштоўнасцей, якія апынуліся за межамі Беларусі

1. Дадзеным Палажэннем устанаўліваецца рэгламент работы і вызначаецца пералік пытанняў, якія ўваходзяць у кампетэнцыю Камісіі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь па выяўленню, вяртанню, сумеснаму выкарыстанню і ўвядзенню ў навуковы і культурны ўжытак нацыянальных культурных каштоўнасцей, якія апынуліся за межамі Беларусі (далей – Камісія).

2. Камісія з’яўляецца пастаянна дзеючым дарадчым органам пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь, які створаны ў мэтах арганізацыі дзейнасці па выяўленню, вяртанню, сумеснаму выкарыстанню і ўвядзенню ў навуковы і культурны ўжытак нацыянальных культурных каштоўнасцей, якія апынуліся за межамі Беларусі (далей – каштоўнасці).

3. У сваёй дзейнасці Камісія кіруецца заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і дадзеным Палажэннем.

4. Асноўнымі задачамі Камісіі з’яўляюцца:
вызначэнне прыярытэтных для Рэспублікі Беларусь напрамкаў дзейнасці па выяўленню, вяртанню, сумеснаму выкарыстанню і ўвядзенню ў навуковы і культурны ўжытак каштоўнасцей;
выпрацоўка прапаноў, рэкамендацый па комплексу пытанняў выяўлення, вяртання, сумеснага выкарыстання і ўвядзення ў навуковы і культурны ўжытак каштоўнасцей.

5. Камісія ў адпаведнасці з ускладзенымі на яе задачамі выконвае наступныя функцыі:
- забяспечвае ўзаемадзеянне дзяржаўных органаў Рэспублікі Беларусь і арганізацый, грамадскіх аб’яднанняў, у тым ліку камісіі «Вяртанне» пры грамадскім аб’яднанні «Беларускі фонд культуры», прыватных асоб, якія дзейнічаюць у мэтах выяўлення, зберажэння і памнажэння гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь;
- супрацоўнічае з нацыянальнымі і міжнароднымі органамі і арганізацыямі, дзейнасць якіх звязана з вяртаннем каштоўнасцей;
- спрыяе ажыццяўленню мерапрыемстваў па вяртанню каштоўнасцей;
- ажыццяўляе кантроль за працэсам вяртання каштоўнасцей;
- абмяркоўвае праекты нарматыўных прававых актаў, іншых дакументаў, якія датычацца выяўлення, вяртання, сумеснага выкарыстання і ўвядзення ў навуковы і культурны ўжытак каштоўнасцей, дае па іх рэкамендацыі;
- уносіць у Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь прапановы аб фінансаванні дзейнасці па выяўленню, вяртанню, сумеснаму выкарыстанню і ўвядзенню ў навуковы і культурны ўжытак каштоўнасцей.

6. Камісія мае права:
- уносіць у Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь прапановы аб асноўных напрамках і формах дзейнасці па выяўленню, вяртанню, сумеснаму выкарыстанню і ўвядзенню ў навуковы і культурны ўжытак каштоўнасцей;
- звяртацца да дзяржаўных органаў Рэспублікі Беларусь і іншых арганізацый па пытаннях падрыхтоўкі прапаноў у адпаведнасці з кампетэнцыяй Камісіі;
- заслухоўваць на сваіх пасяджэннях паведамленні рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання і іншых арганізацый аб пытаннях, якія датычацца дзейнасці Камісіі;
- атрымліваць ад рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання і іншых арганізацый неабходную інфармацыю і матэрыялы па пытаннях, якія ўваходзяць у кампетэнцыю Камісіі;
- далучаць ва ўстаноўленым парадку да работы ў Камісіі работнікаў рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання.

7. Персанальны склад Камісіі зацвярджаецца Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь.

8. Камісію ўзначальваюць сустаршыні Камісіі, якія па чарзе старшынствуюць на пасяджэннях.
Сустаршыня Камісіі:
- кіруе дзейнасцю Камісіі;
- склікае і вядзе пасяджэнні Камісіі;
- зацвярджае парадак правядзення пасяджэння Камісіі, вызначаны з улікам прапаноў членаў Камісіі;
- вызначае іншыя пытанні, якія падлягаюць разгляду на пасяджэннях Камісіі, і зацвярджае іх;
- арганізуе работу Камісіі ў адпаведнасці з дадзеным Палажэннем.

9. Камісія складае план работы на кожны год і зацвярджае яго на сваім пасяджэнні.

10. Пасяджэнні Камісіі праводзяцца па меры неабходнасці, але не радзей аднаго разу ў год.

11. Камісія правамоцна прымаць рашэнні пры ўмове прысутнасці на пасяджэнні не менш за палову яе членаў. У асобных выпадках рашэнні могуць прымацца на падставе меркаванняў членаў Камісіі, выказаных у пісьмовай форме.
Рашэнні Камісіі лічацца прынятымі, калі за іх прагаласавала больш за палову прысутных на пасяджэнні яе членаў. Пры роўнасці галасоў прынятым лічыцца рашэнне, за якое прагаласаваў сустаршыня Камісіі.
Па выніках абмеркавання пытанняў на пасяджэннях Камісіі прымаюцца рашэнні, якія фіксуюцца ў пратаколе. Вядзенне пратакола забяспечваецца сакратарыятам Камісіі, прадстаўнік якога абавязкова прысутнічае на пасяджэннях.
Рашэнні Камісіі даводзяцца адпаведным арганізацыям у выглядзе выпісак з пратаколаў пасяджэнняў.

12. На пасяджэнні Камісіі могуць запрашацца прадстаўнікі органаў дзяржаўнага кіравання, грамадскіх аб’яднанняў, іншых арганізацый і прыватных асоб, якія ажыццяўляюць дзейнасць па выяўленню, вяртанню, сумеснаму выкарыстанню і ўвядзенню ў навуковы і культурны ўжытак каштоўнасцей.

13. Справаводства і падрыхтоўку матэрыялаў да пасяджэнняў Камісіі ажыццяўляе яе сакратарыят, які складаецца з ліку штатных работнікаў установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў». Персанальны і колькасны склад сакратарыята вызначаецца рэктарам названай установы адукацыі.

14. Сакратарыят у адпаведнасці з ускладзенымі на яго функцыямі:
- ажыццяўляе справаводства Камісіі, у тым ліку афармленне пратаколаў яе пасяджэнняў;
- адказвае за падрыхтоўку матэрыялаў і праектаў рашэнняў, якія прапануюцца на зацвярджэнне Камісіі, і забяспечвае кантроль за іх выкананнем;
- забяспечвае інфармаванне членаў Камісіі і зацікаўленых асоб аб часе і месцы правядзення пасяджэння Камісіі, пытаннях, якія вынесены на яе разгляд;
- забяспечвае ўлік прысутных на пасяджэнні членаў Камісіі і наяўнасць неабходнай дакументацыі, якая датычыцца пытанняў, вынесеных на разгляд пасяджэння Камісіі;
- забяспечвае давядзенне да зацікаўленых прынятых Камісіяй рашэнняў;
- прымае па ўзгадненню з членамі Камісіі і экспертнай групы, якая дзейнічае пры Камісіі (далей – экспертная група), рашэнні, што патрабуюць аператыўнага выканання;
- вядзе ўлік прапаноў аб вяртанні каштоўнасцей;
- сумесна з экспертнай групай стварае і папаўняе банк даных аб каштоўнасцях і банк даных аб культурных каштоўнасцях, якія могуць выкарыстоўвацца для абмену на культурныя каштоўнасці, што знаходзяцца за мяжой і маюць асаблівае значэнне для Беларусі.

15. Экспертная група ажыццяўляе збор і вывучэнне неабходнай інфармацыі, праводзіць ацэнку прыналежнасці каштоўнасцей да Рэспублікі Беларусь, рыхтуе прапановы аб пытаннях выяўлення, вяртання, сумеснага выкарыстання і ўвядзення ў навуковы і культурны ўжытак каштоўнасцей.

16. Экспертная група ў адпаведнасці з ускладзенымі на яе функцыямі:
- сумесна з сакратарыятам стварае і папаўняе банк даных аб каштоўнасцях і банк даных аб культурных каштоўнасцях, якія могуць выкарыстоўвацца для абмену на культурныя каштоўнасці, што знаходзяцца за мяжой і маюць асаблівае значэнне для Беларусі;
- праводзіць экспертную ацэнку прыналежнасці канкрэтных каштоўнасцей да Рэспублікі Беларусь з прыцягненнем пры неабходнасці спецыялістаў іншых арганізацый;
- уносіць у дзяржаўныя органы Рэспублікі Беларусь і арганізацыі прапановы аб прыярытэтнасці дзеянняў па пошуку і вяртанню канкрэтных каштоўнасцей;
- садзейнічае вызначэнню ўстановы і яе магчымасцей для прыёму вернутых каштоўнасцей;
- збірае інфармацыю аб культурных каштоўнасцях, якія прапануюцца на антыкварным рынку, у тым ліку на аўкцыёнах;
- уносіць у Камісію прапановы аб фінансаванні дзейнасці па выяўленню, вяртанню, сумеснаму выкарыстанню і ўвядзенню ў навуковы і культурны ўжытак каштоўнасцей;
- праводзіць аналіз актаў заканадаўства Рэспублікі Беларусь, якія датычацца выяўлення, вяртання, сумеснага выкарыстання і ўвядзення ў навуковы і культурны ўжытак каштоўнасцей.

17. Экспертная група складаецца з прадстаўнікоў Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Персанальны і колькасны склад экспертнай групы вызначаецца рэктарам названай установы з ліку штатных работнікаў.

ЗАЦВЕРДЖАНА
Пастанова
Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь
16.01.2009 № 43

Склад Камісіі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь па выяўленню, вяртанню, сумеснаму выкарыстанню і ўвядзенню ў навуковы і культурны ўжытак нацыянальных культурных каштоўнасцей, якія апынуліся за межамі Беларусі

Алейнік
Сяргей Фёдаравіч – намеснік Міністра замежных спраў (сустаршыня Камісіі)

Грыдзюшка
Уладзімір Паўлавіч – намеснік Міністра культуры (сустаршыня Камісіі)

Адамушка
Уладзімір Іванавіч – дырэктар Дэпартамента па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі

Амарын
Уладзімір Віктаравіч – першы намеснік Міністра фінансаў

Бусько
Ігар Яўгенавіч – начальнік галоўнага ўпраўлення Камітэта дзяржаўнай бяспекі

Гілеп
Уладзімір Аляксандравіч – старшыня грамадскага аб’яднання «Беларускі фонд культуры»

Кавалёва
Таццяна Мікалаеўна – намеснік Міністра адукацыі

Лакотка
Аляксандр Іванавіч – дырэктар дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»

Лапцёнак
Ігар Мікалаевіч – намеснік Міністра інфармацыі

Мальдзіс
Адам Іосіфавіч – старшыня камісіі «Вяртанне» пры грамадскім аб’яднанні «Беларускі фонд культуры»

Скалабан
Віталь Уладзіміравіч – загадчык аддзела публікацый дакументаў дзяржаўнай установы «Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь»

Шчасны
Уладзімір Рыгоравіч – старшыня Нацыянальнай камісіі Рэспублікі Беларусь па справах ЮНЕСКА

 

 

 

 

ПАЛАЖЭННЕ
аб экспертнай групе Камісіі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь па выяўленню, вяртанню, сумеснаму выкарыстанню і ўвядзенню ў навуковы і культурны ўжытак нацыяналыных культурных каштоўнасцей, якія апынуліся за межамі Беларусі

 

1. Экспертная група Камісіі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь (далей - экспертная група) складаецца з прадстаўнікоў Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Яна ажыццяўляе збор і вывучэнне неабходнай інфармацыі, праводзіць ацэнку прыналежнасці каштоўнасцей да Рэспублікі Беларусь, рыхтуе прапановы аб пытаннях выяўлення, вяртання, сумеснага выкарыстання і ўвядзення ў навуковы і культурны ўжытак каштоўнасцей. Персанальны і колькасны склад экспертнай групы вызначаецца рэктарам Беларускага дзяржаўнага універсітэта з ліку штатных работнікаў.

2. Экспертная група ў адпаведнасці з ускладзенымі на яе функцыямі:
- сумесна з сакратарыятам стварае і папаўняе банк даных аб каштоўнасцях і банк даных аб культурных каштоўнасцях, якія могуць выкарыстоўвацца для абмену на культурный каштоўнасці, што знаходзяцца за мяжой і маюць асаблівае значэнне для Беларусі;
- праводзіць экспертную ацэнку прыналежнасці канкрэтных каштоўнасцей да Рэспублікі Беларусь з прыцягненнем пры неабходнасці спецыялістаў іншых арганізацый;
- уносіць у дзяржаўнья органы Рэспублікі Беларусь і арганізацыі прапановы аб прыярытэтнасці дзеянняў па пошуку і вяртанню канкрэтных каштоўнасцей;
- садзейнічае вызначэнню ўстановы і яе магчымасцей для прыёму вернутых каштоўнасцей;
- збірае інфармацыю аб культурных каштоўнасцях, якія прапануюцца на антыкварным рынку, у тым ліку на аўкцыёнах;
- уносіць у Камісію прапановы аб фінансаванні дзейнасці па выяўленню, вяртанню, сумеснаму выкарыстанню і ўзядзенню ў навуковы і культурны ўжытак каштоўнасцей;
- праводзіць аналіз актаў заканадаўства Рэспублікі Беларусь, якія датычацца выяўлення, вяртання, сумеснага выкарыстання і ўзядзення ў навуковы і культурны ўжытак каштоўнасцей.

3. Пасяджэнні экспертнай групы праходзяць па меры неабходнасці і фіксуюцца пратаколамі, якія накіроўваюцца для інфармацыі ў Камісію пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь.

 

 

Склад
экспертнай групы Камісіі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь па выяўленню вяртанню, сумеснаму выкарыстанню і ўвядзенню ў навуковы і культурны ўжытак нацыянальных культурных каштоўнасцей, якія апынуліся за межамі Беларусі


1. Ходзін Сяргей Мікалаевіч, дэкан гістарычнага факультэта (кіраўнік групы).
2. Шумейка Міхаіл Фёдаравіч, дацэнт кафедры крыніцазнаўства гістарычнага факультэта (намеснік кіраўніка групы).
3. Высоцкая Надзея Фёдараўна, прафесар кафедры этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтва гістарычнага факультэта.
4. Герновіч Таццяна Дзмітрыеўна, выкладчык кафедры крьініцазнаўства гістарычнага факультэта.
5. Гужалоўскі Аляксандр Аляксандравіч, прафесар кафедры этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтва гістарычнага факультэта.
6. Егарэйчанка Аляксандр Андрэевіч, загадчык кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта.
7. Ландо Дар'я Дзмітрыеўна, дацент кафедры грамадзянскага права юрыдычнага факультэта.
8. Ліпніцкая Вольга Львоўна, дацент кафедры крыніцазнаўства гістарычнага факультэта.
9. Навагродскі Тадэвуш Антонавіч, загадчык кафедры этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтва гістарьчнага факультэта.
10. Паўлава Людміла Васільеўна, прафесар кафедры міжнароднага права факультэта міжнародных адносін.

Мировое культурное наследие, состоящее из материальных и нематериальных памятников истории и культуры стран всего мира, находится в центре внимания международного сообщества. Основополагающими принципами существования международного культурного наследия является понимание, что ущерб, нанесенный культурному достоянию одного народа, - это ущерб, нанесенный наследию всего человечества, а обеспечить его сохранность возможно только через сотрудничество и межкультурный диалог.

Одним из элементов сохранения культурного наследия является выявление, возвращение, совместное использование и введение в научный и культурный оборот национальных культурных ценностей, которые оказались за пределами страны их происхождения. Основная цель поиска и описания зарубежного историко-культурного наследия заключается в обеспечение доступа к нему вне независимости от места хранения.

Историко-культурному наследию каждой страны естественным образом присуще стремление к полноте, независимо от того, какие политические или экономические задачи актуальны для нации и государства сегодня. На практике решение этой проблемы не возможно без объединения усилий различных министерств и ведомств.

В январе 2009 г. с целью координации деятельности всех заинтересованных учреждений в Республике Беларусь была создана Межведомственная комиссия при Совете Министров Республики Беларусь по выявлению, возвращению, совместному использованию и введению в научный и культурный оборот национальных культурных ценностей, которые оказались за пределами Беларуси.

В составе Комиссии на базе Белорусского государственного университета образована Экспертная группа, в основные задачи которой входит сбор и изучение необходимой информации, проведение оценки принадлежности ценностей к Республике Беларусь, подготовка предложений о вопросах выявления, возврата, совместного использования и введения в научный и культурный оборот культурных ценностей.

 

president      miedu    pravo     bsu     universitet     banner gun rus

br   brsmmgi   mr   fpb   szh   GK

105   konst   

Кантакты

220037, г. Мінск, вул. Мендзялеева, д. 36
тэл. +375 17 360-09-14
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. План праезду

Графік працы:
панядзелак–пятніца 8.20–20.30
субота 08.20–14.30

Яндекс.Метрика