Галоўная

Факультэт

Ідэалагічная і выхаваўчая работа

Адукацыйны працэс

Студэнтам

Абітурыенту

Выбітныя навукоўцы ў гісторыі факультэта


Уладзімір Іванавіч ПІЧЭТА — першы рэктар БДУ

Пичета В.И.

Уладзімір Іванавіч Пічэта нарадзіўся 9 (21) кастрычніка 1878 г. у Палтаве ў сям’і выкладчыка, а потым рэктара духоўнай семінарыі. Яго бацька Іаан Хрыстафоравіч, родам з Сербіі і па нацыянальнасці герцагавінец, яшчэ юнаком прыехаў у Расію і атрымаў духоўную адукацыю. Знамянальна, што ён некаторы час быў рэктарам семінарыі ў Віцебску, што дазволіла падлетку-сыну ўпершыню пазнаёміцца з Беларуссю і палюбіць гэтую зямлю і яе жыхароў.

Уладзімір Пічэта бліскуча скончыў Маскоўскі ўніверсітэт, дзе пад кіраўніцтвам вядомага рускага гісторыка Васіля Осіпавіча Ключэўскага распачаў першыя навуковыя даследаванні. Узятага накірунку ён прытрымліваўся ўсё жыццё. З 1903 г., калі была надрукавана яго першая навуковая праца, і на працягу 44 гадоў напружанага даследчага пошуку У.І. Пічэта напісаў больш за 500 кніг, артыкулаў, рэцэнзій. Пераважная большасць іх датычылася гісторыі Расіі, Беларусі, Украіны, Польшчы і іншых славянскіх краін і народаў. Амаль чвэрць усіх навуковых даследаванняў гісторык здзейсніў пад час сваёй працы ў Беларусі. Па сутнасці, ён стаяў ля вытокаў беларускай навукова-гістарычнай школы, быў адным з арганізатараў вышэйшай адукацыі ў нашай рэспубліцы.

Да 1911 г. Уладзімір Пічэта выкладаў славянскую і расійскую гісторыю ў Маскоўскім універсітэце, потым — у народных універсітэтах і школах многіх гарадоў Расіі. За манаграфію “Аграрная рэформа Жыгімонта-Аўгуста ў Літоўска-Рускай дзяржаве” гісторыку ў 1918 г. былі прысуджаны вучоныя ступені магістра і доктара.

ВСЕВОЛОД МАКАРОВИЧ ИГНАТОВСКИЙ (19.04.1881—04.02.1931)

Беларускі грамадскі і палітычны дзеяч, гісторык, акадэмік Беларускай акадэміі навук (1928), акадэмік Украінскай акадэміі навук (1929), першы прэзідэнт Беларускай акадэміі навук (1929-1930) У. М. Ігнатоўскі нарадзіўся ў в. Такары Камянецкага р-на Брэсцкай вобл . Пачатковую адукацыю атрымаў у Віленскай гімназіі, адкуль быў выключаны за ўдзел у рэвалюцыйных выступленнях моладзі. Працягнуць вучобу ён змог у Магілёўскай семінарыі, якую скончыў у 1902 г., у тым жа годзе паступіў у Пецярбургскі ўніверсітэт на гісторыка-філалагічны факультэт. За ўдзел у антыўрадавых дэманстрацыях двойчы быў высланы з Пецярбурга.

У 1908 г. У. М. Ігнатоўскі паступіў у Юр'еўскі (Тартускі) ўніверсітэт, пасля заканчэння якога, у 1911 г., працаваў у прыватнай гімназіі ў г. Вільня. З 1914 па 1920 г. - выкладчык, затым дырэктар Мінскага настаўніцкага інстытута. У 1915 годзе стварыў культурна-асветніцкую арганізацыю «Наш край», ператвораную ў 1917 г. у арганізацыю «Маладая Беларусь». У 1917 г. быў членам ЦК Беларускай сацыялістычнай грамады, у 1918 г. - членам ЦК Беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў. У час польскай акупацыі ў студзені 1920 г. на базе арганізацыі «Маладая Беларусь» стварыў Беларускую камуністычную арганізацыю і як яе старшыня удзельнічаў у падпісанні 31 ліпеня 1920 г. "Дэкларацыі аб абвяшчэнні незалежнасці Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусь». Са жніўня 1920 г. - член Ваенна-рэвалюцыйнага камітэта БССР, наркам земляробства БССР, са снежня 1920 па 1926 г. - наркам асветы БССР. У 1920-я гг. - Сябра ЦВК СССР, ЦВК БССР і яго Прэзідыума, Бюро ЦК КП (б) Б.

МИТРОФАН ВИКТОРОВИЧ ДОВНАР-ЗАПОЛЬСКИЙ (02.06.1867—30.09.1934)

Беларускі гісторык, этнограф, фалькларыст, эканаміст, заснавальнік беларускай нацыянальнай гістарыяграфіі, прафесар Беларускага, Маскоўскага, Кіеўскага і Харкаўскага ўніверсітэтаў. М. В. Доўнар-Запольскі нарадзіўся ў павятовым г. Рэчыцы Мінскай губ. У 1893 г. скончыў гісторыка-філалагічны факультэт Кіеўскага ўніверсітэта. У 1895-1897 гг. працаваў памочнікам архіварыуса ў Маскоўскім архіве Міністэрства юстыцыі, настаўнікам прыватнай гімназіі ў Маскве. З 1899 г. - прыват-дацэнт гісторыка-філалагічнага факультэта Маскоўскага ўніверсітэта. У 1901 г. у Кіеўскім універсітэце абараніў магістарскую дысертацыю. З 1901 г. - прыват-дацэнт, загадчык кафедры рускай гісторыі Кіеўскага ўніверсітэта. У 1906 г. абараніў доктарскую дысертацыю на тэму «Нарысы па арганізацыі заходнерускага сялянства ў ХVI ст.". У 1906 г. заснаваў прыватныя камерцыйныя курсы, ператвораныя ў 1907 г. у Кіеўскі камерцыйны інстытут, нязменным дырэктарам якога М. В. Доўнар-Запольскі з'яўляўся да 1917 г.

Пасля перамогі Кастрычніцкай рэвалюцыі Мітрафан Віктаравіч з'язджае ва Украіну, затым - у Азербайджан. З 1917 г. актыўна ўключаецца ў працу беларускіх арганізацый у Кіеве, друкуецца ў газетах «Беларускае слова» і «Беларускае рэха», удзельнічае ў беларуска-ўкраінскіх дыпламатычных перамовах, стварае і ўзначальвае Беларускую гандлёвую палату ў Кіеве. У 1918 г. разам з акадэмікам Я. Ф. Карскім распрацоўвае мадэль стварэння Беларускага ўніверсітэта. У 1921 г. ён атрымаў запрашэнне ад першага рэктара БДУ У. І. Пічэты пераехаць на працу ў Менск, але прыняць яго не змог па стане здароўя.

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ НИКОЛЬСКИЙ (01.11.1877—19.11.1959)

Знакаміты савецкі беларускі гісторык-усходазнавец, акадэмік АН БССР і член-карэспандэнт АН СССР. М. М. Нікольскі нарадзіўся ў Маскве ў сям'і вядомага ўсходазнаўца, заснавальніка асірыялогіі ў Расіі М. В. Нікольскага. У 1900 г. скончыў Маскоўскі ўніверсітэт, потым выкладаў у гімназіі. Мікалай Міхайлавіч аб'яднаў вакол сябе групу перакладчыкаў (у ліку якіх быў і У. М. Перцаў) для выдання серыі кніг «Рэлігія і царква ў свеце навуковай думкі і свабоднай крытыкі». У серыю ўвайшлі творы буйных нямецкіх навукоўцаў: В. Врэдэ, А. Гарнака, Ю. Вельгаузена, А. Юліхера, Р. Кнопфа, О. П. Пфлейдэрера, М. Брыкнера, Д. Д. Штраўса.

Паралельна М. М. Нікольскі займаўся вывучэннем гісторыі старажытнага Ізраіля. З апошнім былі звязаны яго першыя навуковыя публікацыі: «Цар Давід і псалмы» (1906), «Ізраіль і Вавілон» (1910), «Старажытны Ізраіль» (1911).

Цікавасць да міжрэчча гісторык пранёс праз усё жыццё. Апошняя яго праца, «Культура Старажытнай Вавілоніі» (1959), таксама была прысвечана гэтаму рэгіёну.

 

Акрамя гісторыі Старажытнага Усходу Мікалай Міхайлавіч займаўся вывучэннем гісторыі Рускай праваслаўнай царквы. Упершыню ён звярнуўся да гэтай тэмы ў 1909-1912 гг. Ім былі напісаны пяць частак для 5-томнай «Расійскай гісторыі», усе яны былі звязаны з гісторыяй царквы.

ВДАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ПЕРЦЕВ (15.07.1877—03.06.1960)

Вядомы савецкі гісторык, медыявіст і германіст У. М. Перцаў нарадзіўся ў г. Курску ў сям'і стацкага саветніка.

Пасля заканчэння рэальнага вучылішча ў 1895 г. Уладзімір працягнуў вучобу ў Пецярбургскім тэхналагічным інстытуце, затым у Варшаўскім ветэрынарным інстытуце. Аднак тэхнічныя і натуральныя дысцыпліны яго не прыцягвалі. Выбар быў зроблены на карысць гуманітарнай адукацыі. У 1897 г. У.М. Перцаў паступіў на гісторыка-філалагічны факультэт Маскоўскага ўніверсітэта, адкуль яго двойчы адлічвалі за ўдзел у студэнцкіх хваляваннях, таму ён быў вымушаны працягнуць навучанне за мяжой (у Вене і Берліне). Тым не менш Уладзімір Мікалаевіч скончыў Маскоўскі ўніверсітэт ў 1903 г. і пачаў працаваць у сярэдніх навучальных установах. У 1907 г. ён паспяхова абараніў кандыдацкую дысертацыю, прысвечаную нямецкаму філосафу-асветніку Іягану Гердэру. У 1908 г. У. М. Перцаў у суаўтарстве з Е. А. Яфімавай апублікаваў «Нарысы ўсеагульнай гісторыі. Новы час», якія выдаваліся яшчэ двойчы: у 1912 і 1918 гг. У тым жа 1908 г. Уладзімір Мікалаевіч пераклаў з нямецкай мовы «Паходжанне і развіццё хрысціянскіх вераванняў ў замагільным жыцці» Р. Кнопфа. Кніга выйшла ў серыі «Рэлігія і царква ў свеце навуковай думкі і свабоднай крытыкі», якая выдавалася па ініцыятыве М. М. Нікольскага.

Калі пачалася Першая сусветная вайна, вучоны ўсяляк прыцягваў увагу да агрэсіўнага характара германскага мілітарызму і асвятляў гэтую праблему ў вялікай колькасці артыкулаў. Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі ўсе гэтыя публікацыі былі сабраныя ў кнізе «Гогенцолерны».

АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ САВИЧ (01.03.1890—21.10.1957)

Імя А. А. Савіча ўнесена ў аналы савецкай гістарычнай навукі. Гэты беларус-інтэлектуал быў адным з тых, хто заклаў асновы БДУ і сістэмнага вывучэння ў ім гісторыі Расіі, Беларусі і Украіны. А. А. Савіч нарадзіўся ў с. Перавалокі Гродзенскай губ. Яго бацька і дзед былі святарамі, і юнак вырашыў пайсці па іх стопам: у 1910 г. скончыў Літоўскую духоўную семінарыю, а ў 1914 г. - Санкт-Пецярбургскую духоўную акадэмію.

Навуковыя здольнасці пачаткоўца-багаслова былі падмацаваныя спецыяльнай прэміяй за «кандыдацкую працу» аб беларуска-ўкраінскіх школах у XVII-XVIII стст. Яго пакінулі на кафедры рускай гісторыі акадэміі для падрыхтоўкі да магістарскага звання. Аднак шлях у навуку быў працягнуты ўжо на гісторыка-філалагічным факультэце Маскоўскага ўніверсітэта. Рэвалюцыйныя ўзрушэнні 1917 г. закінулі выпускніка ў Саратаўскі ўніверсітэт. Тут пад кіраўніцтвам прафесараў В. І. Вераценнікава, М. К. Любаўскага і С. М. Чарнова да 1920 г. Аляксандр Антановіч рыхтаваўся да магістарскіх іспытаў і абароне дысертацыі на тэму «Заходнерускія школы ў XVI-XVIII стст.».

Падзеі Грамадзянскай вайны на Волзе прымусілі шукаць іншае месца для рэалізацыі творчых планаў. А. А. Савіч быў запрошаны на кафедру расійскай гісторыі ў БДУ. Ужо 16 лістапада 1921 г. яго афіцыйна зацвердзілі выкладчыкам БДУ, затым дацэнтам і прафесарам. Аляксандр Антановіч чытаў лекцыі па гісторыі рускай культуры і «культурных рухаў» ў Беларусі ў XVI-XVIII стст., гісторыі Старажытнай Русі, народнай адукацыі ў Беларусі да XIX ст., вёў «семінарыі» і «прасеминарыи» па вывучэнні летапісных збораў, маскоўскай палітычнай літаратуры XVI ст., замежных звестак пра Расію XVI-XVIІ стст., па чытанні і каментарах Саборнага ўлажэння 1649 г., чытанні і аналізу Наказа Кацярыны ІІ, па Рускай Праўдзе, гісторыі Смуты, гісторыі царавання Пятра і, кіраваў факультатывамі па крыніцах і крыніцазнаўству Расіі. Ён быў адным з 10 членаў «камісіі па прадметах гістарычным» і аўтараў 1-га і 2-га выпускаў «Прац БДУ».

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ДОВГЯЛО (20.10.1868 — апрель 1942)

Прафесійная дзейнасць вядомага беларускага гісторыка-архівіста і археографа Д. І. Даўгяла ажыццяўляе «генетычную» сувязь паміж архіўнымі, музейнымі і бібліятэчнымі ўстановамі, у якіх вучоны ў розны час, але аднолькава паспяхова працаваў. Па ўласным прызнанні вучонага, вялікі ўплыў на фарміраванне яго як гісторыка і археографа аказалі працы выдатнага расійскага славіста акадэміка В. І. Ламанскага і «віцебскага летапісца», выдаўца «Віцебскай даўніны» А. П. Сапунова.

Д. І. Даўгяла нарадзіўся ў в. Казьяны Гарадоцкага павета (цяпер Шумілінскі р-н) Віцебскай губ. у сям'і праваслаўнага святара. Пасля заканчэння Віцебскай духоўнай семінарыі, рэктарам якой у той час быў бацька будучага першага рэктара БДУ протаіерэй І. Х. Пічэта, Д. І. Даўгяла паступіў у Санкт-Пецярбургскую духоўную акадэмію, якую паспяхова скончыў у 1894 г., атрымаўшы навуковую ступень кандыдата багаслоўя . Паралельна ў якасці вольнага слухача ён прайшоў курс навучання ў мясцовым Археалагічным інстытуце, які рыхтаваў спецыялістаў у галіне археалогіі, археаграфіі, архівазнаўства.

Пасля заканчэння акадэміі вярнуўся ў Віцебск, дзе выкладаў у духоўнай семінарыі, у мужчынскай гімназіі. У 1897 г. быў прызначаны архіварыусам (загадчыкам) першага гістарычнага архіва Беларусі - Віцебскага цэнтральнага архіва старажытных актавых кніг, з'яўляючыся адначасова складальнікам і рэдактарам серыйнага зборніка дакументаў «Гісторыка-юрыдычныя матэрыялы, вынятыя з актавых кніг губерняў Віцебскай і Магілёўскай", які выдаваўся архівам.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ЛЯВДАНСКИЙ (29.08.1893—27.08.1937)

А. М. Ляўданскі нарадзіўся ў в. Юр'ева Барысаўскага павета Мінскай губ. Скончыў народнае вучылішча, пасля чаго працаваў у паштовай установе. У гады Першай сусветнай вайны служыў у дзеючай арміі. Пасля мабілізацыі (1918) вучыўся ў Смаленскім аддзяленні Маскоўскага археалагічнага інстытута, затым у Смаленскім універсітэце, які скончыў у 1925 г. У 1925-1927 гг. працаваў асістэнтам археалагічнага кабінета Смаленскага ўніверсітэта і супрацоўнікам мясцовага краязнаўчага музея. З 1927 года пачаў працаваць у Інбелкульце і адначасова загадчыкам аддзела археалогіі Беларускага дзяржаўнага музея. З 1931 г. - навуковы сакратар, загадчык секцыяй археалогіі Інстытута гісторыі БАН і дацэнт БДУ. У 1934 г. А. М. Ляўданскаму прысуджана вучоная ступень кандыдата гістарычных навук.

Працуючы на Смаленшчыне, адкрыў і апісаў больш за 300 гарадзішчаў жалезнага веку, стварыў першую навуковую класіфікацыю умацаваных паселішчаў. Ён выявіў 4 групы гарадзішчаў, 3 з якіх аднёс да жалезнага веку. У 1923-1924 гг. распачаў першыя пасля рэвалюцыі і Грамадзянскай вайны раскопкі гарадзішчаў (Буда, Свідна) на тэрыторыі Смалявіцкага і Лагойскага р-наў Мінскай вобл., якія далі штрыхаваную кераміку, аналагічную посуду гарадзішчаў Багуцішкі і Афярышкі, даследаваных ў канцы XIX ст. Ф. В. Пакроўскiм. Услед за А. А. Спіцыным А. М. Ляўданскі адносіў іх да ліку «літоўскіх» і датаваў VI-VII стст. н. э. У канцы 1920-х - пачатку 1930-х гг. вучоны правёў шырокія разведкі і раскопкі гарадзішчаў жалезнага веку ў Беларускім Падзвінні, Верхнім Падняпроўі і ў басейне р. Прыпяць, якія дазволілі яму вылучыць тры лакальныя групы умацаваных паселішчаў: гарадзішча з ляпной гладкасценнай керамікай Падзвіння і Верхняга Падняпроўя, гарадзішча са штрыхаванай керамікай Цэнтральнай Беларусі, гарадзішча з керамікай паўднёвага тыпу. Намечаны іх арэалы, ахарактарызаваны матэрыяльная культура і гаспадарчая дзейнасць плямёнаў, прапанаваныя храналогія гарадзішчаў і стадыяльнасць іх развіцця. У адносінах да першых двух груп ўслед за А. А. Спіцыным А. М. Ляўданскі выказаў меркаванне аб прыналежнасці іх да балцкім плямёнам. Такім чынам, у пачатку 1930-х гг. ён ушчыльную падышоў да выдзялення асноўных археалагічных культур жалезнага веку на тэрыторыі Беларусі і Смаленшчыны. А гэта, у сваю чаргу, дазволіла П. М. Траццякову ў 1940-1941 гг. скласці агульную карту лакальных груп гарадзішчаў лясной паласы Усходняй Еўропы.

ВАСИЛИЙ КАРПОВИЧ ЩЕРБАКОВ (27.02.1898—29.06.1938)

Беларускі гісторык, прафесар (1931), доктар гістарычных навук (1934), сапраўдны член Беларускай акадэміі навук (1931) В. К. Шчарбакоў нарадзіўся ў в. Дуброўка (сучасны Аршанскі р-н Віцебскай вобл.). У 1918 г. скончыў Рагачоўскую настаўніцкую семінарыю. Уключыўся ў падпольную барацьбу супраць нямецкіх акупантаў, пачаў сур'ёзна займацца палітычнай дзейнасцю, уступіў у члены РСДРП (б) (1918). Удзельнічаў у Грамадзянскай вайне на Усходнім і Паўднёвым франтах. У 1920 г. узначальваў аддзел палітасветы ў Крыме. У 1923 г. скончыў Харкаўскую вышэйшую партыйную школу. З 1923 г. - рэктар Інстытута народнай адукацыі ў г. Чарнігаве. У 1930 г. - загадчык секцыяй навукі і асветы ЦК КП (б) Б. У 1931-1935 гг. - віцэ-прэзідэнт БАН, у 1935-1937 гг. - абавязковы сакратар БАН. З 1931 г. - намеснік дырэктара, у 1936-1937 гг. - Дырэктар Інстытута гісторыі АН БССР. Адначасова, у 1931-1936 гг., - прафесар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Мінскага вышэйшага педагагічнага інстытута і Вышэйшай камуністычнай сельскагаспадарчай школы Беларусі.

У 1931 г. загадам па Народнаму камісарыяту асветы БССР дацэнту В. К. Шчарбакову прысвоена званне прафесара «па кафедры гісторыі БССР». Ён быў запатрабаваны не толькі як вузаўскі выкладчык беларускай гісторыі, але і як адзін з першых, хто ў сваіх публікацыях у прэсе спрабаваў абагульняць развіццё інтэлектуальнага асяроддзя за гады савецкай улады. Так, ў 1932 г. Васіль Карпавіч надрукаваў артыкул «Дасягненні навукі і навукова-даследчыя кадры ў СССР і БССР».

У 1934 г. В. К. Шчарбакоў быў прызначаны дэканам гістарычнага факультэта. На ўрачыстым адкрыцці факультэта, якое адбылося 23 кастрычніка ў будынку Дзяржаўнага тэатра оперы і балета БССР, дэкан выступіў з праграмным дакладам «Крызіс буржуазнай гістарычнай навукі і гістарычнае асвета ў СССР і БССР».

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ ПЬЯНКОВ (03.03.1901—12.11.1987)

А. П. П’янкоў - адзін з першых арганізатараў і кіраўнікоў гістарычнага факультэта БДУ. Менавіта ў Беларусі ураджэнец Урала склаўся як буйны савецкі спецыяліст у галіне старажытнарускай гісторыі. Аляксей Пятровіч нарадзіўся ў г. Пермі ў сям'і чыноўніка. Пасля завяршэння школьнага навучання служыў чырвонаармейцам Пермскага гарнізона, затым быў справаводам, а ў 1920 г. паступіў на вучобу ў Пермскі ўніверсітэт, дзе слухаў лекцыі вядомых навукоўцаў, сярод якіх быў і А. А. Савіч. Да 1934 г. ужо дыпламаваны гісторык працаваў лабарантам і метадыстам, настаўнічаў. Потым рушыла ўслед прапанова стаць дацэнтам Палтаўскага педагагічнага інстытута. Да гэтага часу Аляксей Пятровіч апублікаваў некалькі навуковых прац па гісторыі Уральскага краю. На ўкраінскай зямлі ён «пагрузіўся» у новую для сябе праблематыку, звязаную з гісторыяй Украіны перыяду ўключэння яе асобных тэрыторый у склад Расіі.

Рознабаковая навуковая спецыялізацыя вучонага была запатрабаваная ў Беларусі: у 1937 годзе яго запрасілі ў Мінск ужо як знаўца старажытнай і сярэднявечнай ўсходнеславянскай гісторыі.

Пачаўшы ў верасні 1937 г. "шараговым» дацэнтам, ён ва ўмовах сталінскіх рэпрэсій, літаральна разадраўшыя кадравы склад БДУ, неўзабаве прызначаецца загадчыкам кафедры гісторыі народаў СССР, а ў 1938 г. - дэканам гістарычнага факультэта. Па сумяшчальніцтве з 1938 г. працаваў у Інстытуце гісторыі АН БССР. Беларускія студэнты слухалі лекцыі дэкана па «першай частцы гісторыі СССР», спецкурсы па гісторыі Старажытнай Русі, працэсу ўзвышэння Масквы і адукацыі Расійскай дзяржавы. Ён быў актыўны і на «ідэалагічным фронце».

ФЕДОР МАКАРЬЕВИЧ НЕЧАЙ (24.02.1905—17.12.1990)

Адзін з вядучых савецкіх і беларускіх даследчыкаў Старажытнага Рыма Ф. М. Нячай нарадзіўся ў в. Дражычы (Менская губ.) у сям'і мясцовага фельчара. З 1920-х гг. пражываў у Расіі. Скончыў Растоўскі педагагічны інстытут і паступіў у аспірантуру Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Навуковым кіраўніком Ф. М. Нячая стаў прафесар А. В. Мішулін. Аспіранту была прапанавана займальная, складаная і заблытаная тэма: «Саюзніцкая вайна Рыма ў крыніцах (92-88 гг. да н. э.)».

Тэма цалкам адказвала традыцыі вывучэння гісторыі, якая склалася на кафедры гісторыі Старажытнага свету МДУ. Пачынаючы працаваць над праблемай або рэгіёнам антычнага свету, даследчык павінен быў перш за ўсё апрацаваць неабходныя крыніцы: перавесці іх з грэцкай ці лацінскай моў і вывучыць усю звязаную з імі гістарыяграфію.

Фёдар Макаравіч справіўся з задачай і добра засвоіў лацінскую мову. Гэта дазволіла яму ў далейшым глыбей зразумець гісторыю Старажытнага Рыма.

У 1940 г. пасля абароны дысертацыі Ф. М. Нячай стаў кандыдатам гістарычных навук і дацэнтам Чувашскага педагагічнага інстытута. У Чэбаксарах ён атрымаў таксама неацэнны навукова-адміністрацыйны вопыт, папрацаваўшы спачатку дэканам гістарычнага факультэта, а потым намеснікам дырэктара педагагічнага інстытута.

АЛЕКСЕЙ ИСАЕВИЧ СИДОРЕНКО (14.03.1914—20.09.1980)

Сярод дэканаў гістарычнага факультэта БДУ асаблівае месца належыць А. І. Сідарэнку. Шматлікія пакаленні студэнтаў розных факультэтаў універсітэта, дзе чытаў лекцыі дацэнт-франтавік, з цеплынёй і глыбокім павагай успамінаюць гэтага сціплага чалавека. Моладзь ўспрымала яго як героя Вялікай Айчыннай вайны, хоць ведалі пра яго ратны шлях толькі па чутках, бо сам ён не лічыў неабходным пасвячаць іншых у перыпетыі свайго лёсу.

Біяграфія Аляксея Ісаевіча - складаны шлях спасціжэння вяршыняў ведаў і пераадолення складаных жыццёвых перашкод дзякуючы ўпартасьці і прыродных задаткаў. Сялянскаму сыну з сяла Осава з-пад Касцюковіч на Магілёўшчыне, каб прайсці шлях ад ганка роднай хаты да кабінетаў дэкана і прарэктара БДУ, мусіла мець выдатную мэтанакіраванасць.

Спачатку Аляксей Ісаевіч спасцігаў жыццё ў працоўных клопатах ў гаспадарцы бацькі-аднаасобніка, а з 1929 г. асвойваў перавагі працы ў «калектыўнай гаспадарцы» ім. Ф. Энгельса. У 1932 г. па вярбоўцы з'ехаў на Данбас і ўліўся ў лік пралетарыяў завода ім. С. М. Кірава ў г. Макееўка, вечарамі вучыўся на рабфаку. Атрыманыя веды далі магчымасць паступіць на дзённае аддзяленне рабфака БДУ, а пасля яго заканчэння - на гістарычны факультэт БДУ (у 1937 годзе).

У чэрвені 1941 г. грымнула вайна. Чацвёртакурснік А. І. Сідарэнка ўступіў у рады Чырвонай Арміі і ваяваў у складзе 16-й танкавай брыгады на Ленінградскім, Волхаўскім, III Прыбалтыйскім франтах. У жніўні 1944 г. у баях за г. Тарту палітрук-танкіст атрымаў цяжкае раненне. Пасля доўгага лячэння ў шпіталях ён быў камісаваны.

ПЕТР ЗАХАРОВИЧ САВОЧКИН (11.06.1911—13.11.1975)

З 1955 па 1973 дэканам гістарычнага факультэта БДУ быў П. З. Савачкін. У тыя гады з улікам новых патрабаванняў выбудоўвалася сістэма падрыхтоўкі спецыялістаў у галіне беларускай гісторыі, склаўся высокапрафесійны прафесарска-выкладчыцкі калектыў. Шмат у чым дзякуючы дэкану былі замацаваны важнейшыя параметры і напрамкі сучаснага развіцця гістарычнага факультэта.

Пётр Захаравіч нарадзіўся ў в. Радзіма (суч. Лёзненскі р-н Віцебскай вобл.) У сям'і селяніна-серадняка. Пасля заканчэння сямігодкі і Віцебскага педагагічнага вучылішча працаваў школьным настаўнікам, раённым інструктарам, а з верасня 1933 - дырэктарам сямігадовай школы.

У 1935 г. П. З. Савачкін стаў студэнтам гістарычнага факультэта БДУ. У чэрвені 1940 г. пасля атрымання дыплома з адзнакай выпускнік універсітэта быў прызваны ў Чырвоную Армію і накіраваны ў Прыбалтыйскую ваенную акругу. У Рызе 22 чэрвеня 1941 года чырвонаармеец Пётр Савачкін уступіў у бітву з фашысцкімі агрэсарамі. Вялікую Айчынную вайну яму было наканавана прайсці ад першага і да апошняга дня: ад салдата да гвардыі маёра, памочніка начальніка разведкі дывізіі. Вызваляў родную Беларусь, Варшаву, браў Берлін. Яго ратны подзвіг адзначаны 8 баявымі ўзнагародамі (у іх ліку 3 ордэна і знак салдацкай доблесці - медаль «За адвагу»).

Дэмабілізацыя ў ліпені 1946 дазволіла франтавіку выканаць мару студэнцкіх гадоў - стаць навукоўцам. Ён паступіў у аспірантуру alma mater, адначасова фармаваў экспазіцыі музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны ў якасці «старэйшага навуковага работніка». У 1952 г. абараніў дысертацыю «Барацьба за ўладу Саветаў у заходніх абласцях Беларусі ў 1918-1920 гг.». У 1953 г. Пятра Захаравіча прызначылі намеснікам дырэктара па вучэбнай і навуковай рабоце Мінскай школы прафсаюзнага руху ВЦСПС. У 1955 г. ён вярнуўся на гістарычны факультэт БДУ і неўзабаве стаў яго дэканам. Праз тры гады адначасова стаў выконваць абавязкі загадчыка кафедры гісторыі СССР.

ЛАВРЕНТИЙ СЕМЕНОВИЧ АБЕЦЕДАРСКИЙ (12.07.1916—06.07.1975)

Доктар гістарычных навук, прафесар (1966), член-карэспандэнт Акадэміі педагагічных навук СССР (1968) Л. С. Абецэдарскі нарадзіўся ў г. Горкі Магілёўскай вобл. у сям'і служачых. Працоўную дзейнасць пачаў ў 1931 г. інструктарам Аршанскага райкама камсамола. У 1937 годзе стаў студэнтам гістарычнага факультэта БДУ. Вучыўся ў такіх вядомых навукоўцаў, як акадэмік М. М. Нікольскі і У. М. Перцаў, прафесара А. П. П’янкова і Л. М. Шнэерсона, дацэнт Д.А.Дудкова. У лютым 1942 г. быў прызваны ў Чырвоную Армію, ваяваў на Далёкім Усходзе. У 1945 г. браў удзел у Маньчжурскай наступальнай аперацыі. Пасля заканчэння гістарычнага факультэта (1946) і аспірантуры (1949) працаваў старшым выкладчыкам кафедры гісторыі СССР. У 1950 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю. З верасня 1951 г. загадваў кафедрай гісторыі СССР, а з верасня 1958 г. і да канца жыцця - кафедрай гісторыі БССР Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, стварэнне якой ён ініцыяваў.

Навуковыя інтарэсы Л. С. Абецэдарскага былі звернутыя да эпохі другой паловы XVI-XVII ст. на беларускіх землях. Ён вывучаў руска-беларускія адносіны, антыфеадальную барацьбу народных мас і асабліва паўстання сярэдзіны XVII ст., казацкія рухі і звязаныя з імі іншыя пытанні сацыяльна-палітычнага жыцця таго перыяду. Гэтаму былі прысвечаны дысертацыйныя і асноўныя манаграфічныя працы: «Барацьба ўкраінскага і беларускага народаў за ўз'яднанне з Расіяй у сярэдзіне XVII стагоддзя» (1954); «Беларусь і Расія: нарысы руска-беларускіх сувязяў другой паловы XVI-XVII ст." (1978), а таксама зборнік дакументаў «Руска-беларускія сувязі (1570-1667 гг.)» (1963). Найбольш значным укладам Л. С. Абецэдарскага ў гістарычную навуку сучасныя даследчыкі лічаць кнігу «Беларусы ў Маскве XVII ст.» (1957), у якой прадстаўлены звесткі аб перасяленні беларусаў у Маскву і Замаскоўны край і іх значнай ролі ў развіцці культуры Маскоўскай дзяржавы. Усяго ім апублікавана больш за 50 навуковых і навукова-папулярных прац.

ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ ШНЕЕРСОН (26.12.1910—07.12.1999)

Доктар гістарычных навук, прафесар Л. М. Шнэерсон нарадзіўся ў г. Чэлябінску. У 1934 г. скончыў Ленінградскі інстытут гісторыі, філасофіі і лінгвістыкі, у 1937 годзе - аспірантуру Ленінградскага дзяржаўнага ўніверсітэта (навуковыя кіраўнікі Е. В. Тарле, А. І. Молак). 29 кастрычніка 1937 г. прызначаны на пасаду загадчыка толькі што створанай у БДУ кафедры новай гісторыі. З гэтага часу стала фарміравацца адно з асноўных напрамкаў навуковых даследаванняў кафедры - гісторыя знешняй палітыкі еўрапейскіх дзяржаў XIX - пачатку XX ст.

Пачатак Вялікай Айчыннай вайны разбурыў мірнае жыццё, у тым ліку выкладчыцкую і навуковую працу, раскідала выкладчыкаў і аспірантаў кафедры па франтах і тылах. У траўні 1943 г. было прынята рашэнне аб аднаўленні работы БДУ на станцыі Сходня пад Масквой. Л. М. Шнэерсон быў прызначаны на пасаду выконваючага абавязкі загадчыка кафедры новай гісторыі і прарэктарам па вучэбнай рабоце. У жніўні 1944 г. першая група студэнтаў і выкладчыкаў БДУ вярнулася ў вызвалены Мінск з эвакуацыі, і ўвосень пачаліся рэгулярныя заняткі. У 1946 г. Леў Міхайлавіч абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму «Франка-пруская вайна 1870- 1871 гг. і грамадская думка Расіі», у 1963 г. - доктарскую дысертацыю на тэму« Аўстра-пруская вайна 1866 г. i палітыка вялікіх еўрапейскіх краін (з гісторыі "германскага пытання")».

З 1960-х гг. кафедра гісторыі Новага і Найноўшага часу, якую ўзначальвае Л. М. Шнэерсон, ужо набыла вядомасць саюзнага значэння. Пра яе дзейнасць пісалі ў навуковых часопісах, работы выкладчыкаў выклікалі шырокі рэзананс і рэцэнзаваліся як у СССР, так і за мяжой: у ГДР, ФРГ, Венгрыі, ЗША. У гэты час кафедра пачала наладжваць ўстойлівыя міжнародныя навуковыя кантакты. Кніга Л. М. Шнэерсона «Франка-пруская вайна і Расія» (1976) прыцягнула ўвагу заходнегерманскага навукоўца Ю. Кэммерера, які адзначыў, што гэта годнае згадкі савецкае даследаванне. Амерыканскі даследчык Д. Макензі апублікаваў у «The American Historical Review» (1986) рэцэнзію на чарговую манаграфію беларускага навукоўца "На ростанях еўрапейскай палітыкі: аўстра-руска-германскія адносіны 1871-1875 гг.» (1984). У ёй падкрэслівалася, што гэта першае дэталёвае савецкае даследаванне адносін паміж Аўстрыяй, Нямеччынай і Расіяй, кульмінацыяй якіх з'явілася стварэнне Саюза трох імператараў. Найбольшую каштоўнасць для заходніх навукоўцаў, якія не мелі доступу да савецкіх архівах, на думку Д. Макензі, ўяўляюць шырокія цытаты з Архіва Міністэрства замежных спраў Расіі. Па-майстэрску скарыстаны матэрыялы рускіх і некаторых еўрапейскіх газет. У рэцэнзіі адзначаны таксама аб'ектыўнасць і несумненная карыснасць для спецыялістаў даследаванні Л. М. Шнэерсона.

ГИЛЕР МАРКОВИЧ ЛИВШИЦ (12.06.1909—27.06.1983)

Вядомы савецкі гісторык антычнасці, семітолаг і рэлігіязнаўца. Г. М. Ліўшыц нарадзіўся ў пас. Дараганава (Мінская губ.) У сям'і дробнага яўрэйскага гандляра.

Першапачатковую адукацыю атрымаў у мясцовым хедэры, дзе меламед навучыў яго іўрыту, а таксама чытаць і тлумачыць Біблію і Талмуд. Гэтыя веды Гілер Маркавіч захаваў да канца жыцця, застаючыся адным з нешматлікіх гісторыкаў, здольным чытаць Стары Запавет на мове арыгіналу.

Навучанне ў хедэры, у якім свецкія навукі не вывучаліся наогул, звычайна не мела працягу для хлопчыка з яўрэйскага беларускага мястэчка. Аднак сітуацыя карэнным чынам змянілася пасля стварэння БССР. Зараз шлях да бясплатнай школьнай адукацыі быў адкрыты для прадстаўнікоў усіх нацыянальнасцяў. У 1927 годзе Г. М. Ліўшыц скончыў Старадарожскую сямігадовую школу.

Атрымаўшы спецыяльнасць столяра і папрацаваўшы ў Дараганава, ён уладкаваўся на Мінскі завод стандартных дамоў.

У краіне з 1919 года дзейнічала сістэма рабфакаў, якія рыхтавалі да паступлення ў вышэйшыя навучальныя ўстановы. Пасля заканчэння такіх курсаў пры Беларускім дзяржаўным вышэйшым педагагічным інстытуце Г. М. Ліўшыц у 1931 г. быў залічаны на 1-й курс эканамічнага аддзялення сацыяльна-эканамічнага факультэта.

Уплыў на выбар прафесіі, магчыма, аказала камерцыйная дзейнасць яго бацькі.

ГРИГОРИЙ МАРКОВИЧ ТРУХНОВ (02.10.1908—26.11.1986)

Доктар гістарычных навук, прафесар Р. М. Трухноў нарадзіўся ў в. Шамко Халопеніцкага р-на Мінскай вобл. У 1934 г. скончыў Мінскі педагагічны інстытут, у 1941 г. - аспірантуру БДУ. Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. Узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны I і II ступені, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі і медалямі «За перамогу над Германіяй", "За ўзяцце Варшавы", "За ўзяцце Берліна». У 1948 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму «Германская імперыялістычная палітыка на Балканах у перыяд першай Балканскай вайны 1912-1913 гг.», У 1964 - доктарскую дысертацыю «Рэвалюцыйны ўздым у Германіі (з 1918 года да пачатку Рурскай акупацыі 1923 году) ».

З імем Р. М. Трухнова непарыўна звязана зараджэнне і развіццё савецкай беларускай школы германістыкі. З канца 1940-х да канца 1960-х гг. у Беларусі сфарміравалася навуковая школа германістаў, якую ўзначалілі Р. М. Трухноў і Л. М. Шнэерсон. У канцы 1950-х - 1960-я гг. Р. М. Трухноў, Л. М. Шнэерсон, М. П. Палетыка, Д. С. Клімаўскі апублікавалі буйныя манаграфічныя працы, якія атрымалі вядомасць у СССР і за мяжой.

У 1970-я - сярэдзіне 1980-х гг. беларуская германістыкі развівалася вельмі інтэнсіўна. Значна павялічыўся круг вывучаемых праблем, былі створаны абагульняючыя працы, выпускаліся спецыяльныя зборнікі работ, умацавалася арганізацыйная база. Акрамя ўніверсітэта розныя пытанні германскай гісторыі сталі вывучаць у сектары гісторыі сацыялістычных краін (з 1983 г. сектар гісторыі замежных сувязяў Беларусі) Інстытута гісторыі АН БССР, на кафедрах усеагульнай гісторыі Гомельскага і Гродзенскага ўніверсітэтаў, Мінскага педагагічнага інстытута ім. А. М. Горкага і іншых ВНУ.

НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ПОЛЕТИКА (17.04.1896—25.03.1988)

М. П. Палетыка нарадзіўся ў г. Канатопе Сумскай вобл. Належаў да збяднелай украінскай галіны вядомага ў Расіі дваранскага роду. У 1914-1919 гг. вучыўся на гісторыка-філалагічным факультэце Кіеўскага ўніверсітэта. У 1924 г. скончыў факультэт грамадскіх навук Ленінградскага ўніверсітэта па спецыяльнасці «Сусветная гаспадарка і сусветная палітыка». У 1923-1928 гг. працаваў карэспандэнтам «Ленінградскай праўды». Гэты перыяд журналісцкай дзейнасці ярка апісаны ім у кнізе ўспамінаў «Бачанае і перажытае» (1982, 1990).

З 1930 па 1936 г. - асістэнт, дацэнт, загадчык кафедры Ленінградскага інстытута грамадзянскага паветранага флота. У 1936 годзе стаў першым у СССР кандыдатам эканамічных навук па спецыяльнасці «Эканоміка паветранага транспарту». З 1936 па 1951 год працаваў на гістарычным факультэце Ленінградскага ўніверсітэта. У 1940 г. абараніў дысертацыю на атрыманне ступені доктара гістарычных навук. Загадваў кафедрай міжнародных адносін і знешняй палітыкі СССР.

З 1953 па 1972 г. М. П. Палетыка працаваў у Беларускім дзяржаўным універсітэце на пасадзе прафесара кафедры гісторыі Новага і Найноўшага часу. У 1973 г. эміграваў у Ізраіль.

Заслугі Мікалая Паўлавіча як вучонага, выкладчыка і настаўнікі бясспрэчныя. У адной з характарыстык, дадзенай у БДУ, пра яго, у прыватнасці, сказана: «Прафесар М. П. Палетыка - творчы вучоны, добра валодае методыкай навуковага даследавання, які валодае выдатнай усебаковай эрудыцыяй і вялікім навуковым вопытам, які ўмее ставіць і вырашаць вельмі складаныя і сур'ёзныя праблемы гістарычнай навукі. Пад кіраўніцтвам М. П. Палетыкі выканана шмат цікавых дысертацыйных работ. Ён падрыхтаваў звыш 20 навуковых работнікаў, якія паспяхова абаранілі свае кандыдацкія дысертацыі".

ИЛЛАРИОН МЕФОДЬЕВИЧ ИГНАТЕНКО (28.12.1919—03.02.2002)

І. М. Ігнаценка - адзін з найбольш вядомых беларускіх гісторыкаў, якія сфармаваліся прафесійна ў гады савецкай улады. Асобным радком у яго біяграфію ўпісаны факты вучобы і працы ў БДУ, яго кіраўніцтва кафедрай гісторыі СССР. Менавіта ў БДУ І. М. Ігнаценка склаўся як неардынарны вучоны і арганізатар адукацыі і навукі.

Іларыён Мяфодзьевіч нарадзіўся ў в. Домамеркі Лоеўскага р-на (цяпер у складзе Брагінскага) Гомельскай вобл. у сялянскай сям'і. Пачатак жыццёвага шляху будучага знакамітага гісторыка было характэрным для крэатыўных сельскіх хлопцаў, якія шукалі сваё месца ва ўмовах эйфарыі сацыялістычнага будаўніцтва, усеагульнай ваенізацыі, відавочных і схаваных рэпрэсій. Пасля заканчэння сямігодкі юнак вучыўся ў Клімавіцкім сельскагаспадарчым тэхнікуме (1935-1939). Працоўную дзейнасць пачаў заатэхнікам на Далёкім Усходзе. Потым амаль на 7,5 гадоў (1939-1947) быў прызваны ў Чырвоную Армію і спазнаў усе нягоды і героіку першых гадоў Вялікай Айчыннай вайны, быўшы мараком Ціхаакіянскага флоту. Відавочны для камандавання высокі інтэлектуальны ўзровень матроса-беларуса вызначыў яго кірунак у 1942 г. на вучобу ў ваенна-марское палітычнае вучылішча. Затым баявая служба працягвалася ў Азоўскай флатыліі і на Чарнаморскім флоце ў якасці парторга. І. М. Ігнаценка быў абраны членам Севастопальскага гаркама партыі.

Пасля дэмабілізацыі Іларыён Мяфодзьевіч рэзка змяніў сферу прымянення сваіх здольнасцяў. Папрацаваўшы некаторы час інструктарам Гомельскага абкама КП (б) Б, ён з'ехаў у Ленінград на гадавыя курсы Пракуратуры СССР і з 1948 г. стаў працаваць пракурорам г. Гомеля. Адначасова вучыўся на гістарычным факультэце Гомельскага педагагічнага інстытута. У 1950 годзе атрымаў дыплом гісторыка і паставіў перад сабой мэту глыбока заняцца навукай.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ИГНАТЕНКО (10.02.1932—24.05.1998)

Даследчык гісторыі Беларусі А. П. Ігнаценка нарадзіўся ў в. Студзянец Клімавіцкага р-на Магілёўскай вобл. у сялянскай сям'і. Дзяцінства яго прайшло ў цяжкія гады вайны. У 1955 г. скончыў гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, а у 1958 годзе - аспірантуру.

Навуковая, педагагічная і грамадская дзейнасць А. П. Ігнаценка звязана з гістарычным факультэтам БДУ, кафедрай гісторыі БССР, дзе ён паслядоўна прайшоў усе ступені працоўнай кар'еры, пачынаючы ад старэйшага лабаранта. У 1963 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю, у 1976 - доктарскую. З чэрвеня 1980 г. - прафесар. У 1966-1975 гг. быў намеснікам дэкана спачатку завочнага факультэта, затым - гістарычнага. З 1975 па 1978 г. выконваў абавязкі загадчыка, а ў 1989-1994 гг. загадваў кафедрай гісторыі БССР (пазней - гісторыі Беларусі).

А. П. Ігнаценка з'яўляўся старшынёй праблемнага навуковага савета ўніверсітэта па гісторыі Беларусі, членам, вучоным сакратаром, намеснікам старшыні спецыялізаванага савета ўніверсітэта па абароне кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый у галіне гістарычных навук. Пад яго кіраўніцтвам 10 чалавек абаранілі кандыдацкія дысертацыі. Узнагароджаны знакам "За выдатныя поспехі ў працы вышэйшай адукацыі СССР».

У даследчым плане А. П. Ігнаценка распрацоўваў пытанні сацыяльна-эканамічнай і палітычнай гісторыі Беларусі другой паловы XVII- XVIII ст. Ён - аўтар манаграфій, раздзелаў ў навучальных дапаможніках: «Рамесная вытворчасць у гарадах Беларусі ў XVII-XVIII стст.» (1963); «Руска-беларускія сувязі ў другой палове XVII ст." (1972); «Барацьба беларускага народа за ўз'яднанне з Расіяй (другая палова XVII-XVIII ст.)» (1974); «Гісторыя БССР. ч. 1 "(1981); «Гісторыя Беларусі» (1994 г., 1996), зборнікаў дакументаў.

ДАНИИЛ CЕРГЕЕВИЧ КЛИМОВСКИЙ (24.12.1920—30.06.1982)

Вядомы савецкі беларускі гісторык-германіст Д. С. Клімаўскі нарадзіўся ў Бранскай вобл. у сялянскай сям'і. У 12-гадовым узросце яго ўзялі выхаванцам ў чыгуначны полк. Пасля заканчэння школы паступіў у Смаленскі электратэхнікум, але не скончыў яго, паколькі абраў шлях афіцэра і працягнуў вучобу ў Ульянаўскім ваенным вучылішчы сувязі.

Званне лейтэнанта Д. С. Клімаўскі атрымаў 10 чэрвеня 1941 годзе, а праз 12 дзён пачалася вайна. Усю вайну ён быў у дзеючай арміі, прайшоўшы шлях ад камандзіра ўзвода да памочніка начальніка штаба палка. Ваяваць пачаў на Паўднёва-Заходнім фронце, працягнуў на Волхаўскім, Ленінградскім, III і II Прыбалтыйскім, II і I Беларускім франтах. Быў тройчы паранены. Заўсёды вяртаўся пасля шпіталя ў дзеючую армію. За праяўленую мужнасць быў узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, двума ордэнамі Айчыннай вайны I ступені, медалямі.

Пасля Перамогі Данііл Сяргеевіч некаторы час служыў у групе савецкіх войск у Германіі, затым быў пераведзены ў Беларусь: спачатку ў Мінск, потым у Віцебск. Ён абраў для сябе грамадзянскую спецыяльнасць і паступіў на завочнае аддзяленне гістарычнага факультэта БДУ.

У 1954 г. Д. С. Клімаўскі звольніўся з арміі ў званні маёра і пачаў працаваць у Мінску ў Рэспубліканскім навукова-метадычным кабінеце культурна-асветніцкай працы.

ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА ЧЕПКО (25.02.1925—24.11.2004)

В. У. Чапко нарадзілася ў г. Мінску ў сям'і міліцыянта. У гады сталінскіх рэпрэсій яе бацька быў выключаны з партыі як вораг народа, былы царскі афіцэр і польскі шпіён. Каб пазбегнуць непазбежнага арышту, Уладзімір Чапко застрэліўся.

У 1940 г. Валянціна скончыла сярэднюю школу і паступіла на вучобу ў Ленінградскі караблебудаўнічы інстытут. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны заспеў яе ў Ленінградзе. Яна была параненая пры абстрэле і вывезена з блакаднага горада зiмой 1942 г. У 1943 г. Валянціна Уладзіміраўна пайшла добраахвотнікам на фронт. Служыла ў роце сувязі разам са сваёй маці, фельчарам. У складзе 27-й арміі Валянціна Уладзіміраўна прайшла ўсю Украіну, Малдову, Румынію, Венгрыю, Чэхаславакію, Аўстрыю. Пазней 27-я армія была перакінутая на Далёкі Усход для ўдзелу ў баявых дзеяннях супраць Японіі. У Маньчжурыі Валянціна Уладзіміраўна дайшла да Мукдэна. Дэмабілізавалася ў лістападзе 1945 г. i вярнулася ў Мінск.

На вучобу ў Ленінград яна вырашыла не вяртацца, тым больш што практычна ўсе яе аднакурснікі загінулі падчас вайны. Валянціна Уладзіміраўна засталася ў Мінску і паступіла на гістарычны факультэт БДУ.

Студэнткай 3-га курса яе ў першы раз абралі дэпутатам Мінскага гарадскога савета. Усяго ж Валянціна Уладзіміраўна была дэпутатам на працягу 12 гадоў, працавала ў камісіі па народнай адукацыі.

ИГОРЬ ВАЦЛАВОВИЧ ОРЖЕХОВСКИЙ (11.05.1933—29.04.2002)

І. В. Аржахоўскі - вядомы савецкі беларускі гісторык, доктар гістарычных навук, прафесар. Яго станаўленне як вучонага і педагога праходзіла пад уплывам гісторыка П. А. Зайянчкоўскага, прадстаўніка маскоўскай школы даследчыкаў, якая сфармавалася пад кіраўніцтвам акадэміка Ю. В. Гацье. Ігар Вацлававіч ўспрыняў лепшыя традыцыі гэтай школы і стварыў сваю школу гісторыкаў-русістаў у Рэспубліцы Беларусь, падрыхтаваў 14 кандыдатаў гістарычных навук.

І. В. Аржахоўскі нарадзіўся ў г. Мінску ў сям'і вайскоўца. Яго бацька быў рэпрэсаваны ў 1930-я гг., І маці пераехала ў г. Горкі (Ніжні Ноўгарад). У 1944-1951 гг. будучы гісторык вучыўся ў Горкаўскім сувораўскім ваенным вучылішчы. У 1956 г. паступіў на гісторыка-філалагічны факультэт Горкаўскага ўніверсітэта ім. М. І. Лабачэўскага, у 1961 г. - у аспірантуру на кафедры гісторыі СССР, у 1964 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю ў Маскоўскім дзяржаўным універсітэце ім. М. В. Ламаносава.

Ігар Вацлававіч выкладаў у Горкаўскім дзяржаўным універсітэце, прафесійна даследуючы гісторыю Расіі другой паловы ХIХ ст. У 1973 г. была выдадзена яго кніга «Адміністрацыя і друк паміж двума рэвалюцыйнымі сітуацыямі (1866-1878): лекцыі па спецкурсу», у 1974 г. - «З гісторыі ўнутранай палітыкі самадзяржаўя ў 60-70-х гадах XIX ст .: лекцыі па спецкурсу ». Кнігі былі заснаваныя на архіўным матэрыяле, які ўпершыню уводзіўся ў навуковы абарот. У іх прааналізаваны асобныя аспекты ўнутранай палітыкі расійскага ўрада, паказана ўплыў на яе замаху Д. В. Каракозава на Аляксандра ІІ 4 красавіка 1866 г. У даследаваннях утрымліваюцца ўнікальныя па яркасці і дакладнасці персанальныя характарыстыкі асобных прадстаўнікоў вышэйшай бюракратыі, выказана шмат новых ацэнак, зроблена нямала навуковых адкрыццяў.

ВАЛЕНТИН НАУМОВИЧ РЯБЦЕВИЧ (26.11.1934—29.05.2008)

Вядомы нумізмат, гісторык і археолаг, доктар гістарычных навук, прафесар кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта В. Н. Рабцэвіч нарадзіўся ў в. Краснае Кіраўскага р-на Магілёўскай вобл. У 1952 г. паступіў на філасофскае аддзяленне гістарычнага факультэта БДУ, а пасля працягнуў навучанне на аддзяленні гісторыі. У 1957-1959 гг. В. Н. Рабцэвіч працаваў навуковым супрацоўнікам Арганізацыйнай групы Дзяржаўнага музея БССР. У 1959 г. паступіў у аспірантуру Інстытута гісторыі АН БССР па спецыяльнасці «Археалогія» і быў накіраваны ў аспірантуру ў Дзяржаўны Эрмітаж (г. Ленінград). Кіраўніцтва яго дысертацыйнай працай ўзяў на сябе доктар гістарычных навук І. Г. Спаскі - найбуйнейшы гісторык, спецыяліст па рускай нумізматыцы. У 1964 г. у Ленінградскім аддзяленні Інстытута археалогіі АН СССР В. Н. Рабцэвіч абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму «Тапаграфія манетных скарбаў Беларусі», падрыхтаваную і апрабірваную ў сценах Эрмітажа. Пасля вяртання ў Мінск працаваў у БДУ на гістарычным факультэце, спачатку на кафедры Старажытнага свету і Сярэдніх вякоў, а з 1973 г. - на кафедры археалогіі, этнаграфіі і дапаможных гістарычных дысцыплін, прайшоўшы шлях ад выкладчыка да дацэнта (1970) і прафесара (1997 г.).

В. Н. Рабцэвіч - заснавальнік новага кірунку ў гістарычнай навуцы - нумізматыкі Беларусі. Яго пяру належаць 4 манаграфіі, каля 100 навуковых і звыш 300 энцыклапедычных артыкулаў. У 1968 г. ён апублікаваў кнігу "Пра што расказваюць манеты», перавыдадзеную ў 1977 г., у 1995 г. - манаграфію "Нумізматыка Беларусі", у якой асвятліў пытанні грашовага звароту на тэрыторыі рэспублікі з часоў з'яўлення тут першых манет (I-II стст. н. э.) да канца ХХ ст. У тым жа годзе выдаў манаграфію «Расійска-польскія манетныя эмісіі эпохі Пятра I», якую абараніў у якасці доктарскай дысертацыі (1996).

 

president      miedu    pravo     bsu     universitet     banner gun rus

br   brsmmgi   mr   fpb   szh   GK

105   konst   logo1 RUS

Кантакты

220037, г. Мінск, вул. Мендзялеева, д. 36
тэл. +375 17 360-09-14
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. План праезду

Графік працы:
панядзелак–пятніца 8.20–20.30
субота 08.20–14.30

Яндекс.Метрика