Галоўная

Факультэт

Адукацыйны працэс

Кафедры

Студэнтам

Навука

Абітурыенту

Выпускнікам

Фотагалерэя

Выбітныя навукоўцы ў гісторыі факультэта

Валянцін Навумавіч Рабцэвіч (26.11.1934-29.05.2008)

ВАЛЕНТИН НАУМОВИЧ РЯБЦЕВИЧ (26.11.1934—29.05.2008)

Вядомы нумізмат, гісторык і археолаг, доктар гістарычных навук, прафесар кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта В. Н. Рабцэвіч нарадзіўся ў в. Краснае Кіраўскага р-на Магілёўскай вобл. У 1952 г. паступіў на філасофскае аддзяленне гістарычнага факультэта БДУ, а пасля працягнуў навучанне на аддзяленні гісторыі. У 1957-1959 гг. В. Н. Рабцэвіч працаваў навуковым супрацоўнікам Арганізацыйнай групы Дзяржаўнага музея БССР. У 1959 г. паступіў у аспірантуру Інстытута гісторыі АН БССР па спецыяльнасці «Археалогія» і быў накіраваны ў аспірантуру ў Дзяржаўны Эрмітаж (г. Ленінград). Кіраўніцтва яго дысертацыйнай працай ўзяў на сябе доктар гістарычных навук І. Г. Спаскі - найбуйнейшы гісторык, спецыяліст па рускай нумізматыцы. У 1964 г. у Ленінградскім аддзяленні Інстытута археалогіі АН СССР В. Н. Рабцэвіч абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму «Тапаграфія манетных скарбаў Беларусі», падрыхтаваную і апрабірваную ў сценах Эрмітажа. Пасля вяртання ў Мінск працаваў у БДУ на гістарычным факультэце, спачатку на кафедры Старажытнага свету і Сярэдніх вякоў, а з 1973 г. - на кафедры археалогіі, этнаграфіі і дапаможных гістарычных дысцыплін, прайшоўшы шлях ад выкладчыка да дацэнта (1970) і прафесара (1997 г.).

В. Н. Рабцэвіч - заснавальнік новага кірунку ў гістарычнай навуцы - нумізматыкі Беларусі. Яго пяру належаць 4 манаграфіі, каля 100 навуковых і звыш 300 энцыклапедычных артыкулаў. У 1968 г. ён апублікаваў кнігу "Пра што расказваюць манеты», перавыдадзеную ў 1977 г., у 1995 г. - манаграфію "Нумізматыка Беларусі", у якой асвятліў пытанні грашовага звароту на тэрыторыі рэспублікі з часоў з'яўлення тут першых манет (I-II стст. н. э.) да канца ХХ ст. У тым жа годзе выдаў манаграфію «Расійска-польскія манетныя эмісіі эпохі Пятра I», якую абараніў у якасці доктарскай дысертацыі (1996).

На працягу некалькіх дзесяцігоддзяў В. Н. Рабцэвіч актыўна займаўся палявымі археалагічнымі даследаваннямі. У 1979-2007 гг. ён быў кіраўніком археалагічнай экспедыцыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, якая вяла раскопкі старажытнарускіх курганоў у Віцебскай, Гомельскай і Мінскай абласцях. Найбагацейшая калекцыя, атрыманая ў ходзе гэтых работ, істотна папоўніла экспазіцыю залы археалогіі вучэбнага музея гістарычнага факультэта.

Валянцін Навумавіч - заснавальнік беларускай нумізматычнай школы. За гады працы ва ўніверсітэце ён падрыхтаваў нямала спецыялістаў па нумізматыцы, геральдыцы і сфрагістыкі Беларусі. З'яўляецца адным з аўтараў адзінага ў рэспубліцы навучальнага дапаможніка «Гістарычнае краязнаўства Беларусі" (1980). Неацэнны ўклад вучонага ў стварэнне нумізматычнага кабінета гістарычнага факультэта. Яго асновай паслужыла асабістая калекцыя навукоўца, якую ён перадаў бязвыплатна ўніверсітэту.

В. Н. Рабцэвіч - лаўрэат прэміі імя. У. І. Пічэты, заснаванай Беларускім дзяржаўным універсітэтам. Польскія калегі адзначылі навуковыя заслугі В. Н. Рабцэвіча залатым знакам Польскага нумізматычнага таварыства.

Яндекс.Метрика