Галоўная

Факультэт

Ідэалагічная і выхаваўчая работа

Адукацыйны працэс

Студэнтам

Абітурыенту

Выбітныя навукоўцы ў гісторыі факультэта

Усевалад Макаравіч Ігнатоўскі (19.04.1881-04.02.1931)

ВСЕВОЛОД МАКАРОВИЧ ИГНАТОВСКИЙ (19.04.1881—04.02.1931)

Беларускі грамадскі і палітычны дзеяч, гісторык, акадэмік Беларускай акадэміі навук (1928), акадэмік Украінскай акадэміі навук (1929), першы прэзідэнт Беларускай акадэміі навук (1929-1930) У. М. Ігнатоўскі нарадзіўся ў в. Такары Камянецкага р-на Брэсцкай вобл . Пачатковую адукацыю атрымаў у Віленскай гімназіі, адкуль быў выключаны за ўдзел у рэвалюцыйных выступленнях моладзі. Працягнуць вучобу ён змог у Магілёўскай семінарыі, якую скончыў у 1902 г., у тым жа годзе паступіў у Пецярбургскі ўніверсітэт на гісторыка-філалагічны факультэт. За ўдзел у антыўрадавых дэманстрацыях двойчы быў высланы з Пецярбурга.

У 1908 г. У. М. Ігнатоўскі паступіў у Юр'еўскі (Тартускі) ўніверсітэт, пасля заканчэння якога, у 1911 г., працаваў у прыватнай гімназіі ў г. Вільня. З 1914 па 1920 г. - выкладчык, затым дырэктар Мінскага настаўніцкага інстытута. У 1915 годзе стварыў культурна-асветніцкую арганізацыю «Наш край», ператвораную ў 1917 г. у арганізацыю «Маладая Беларусь». У 1917 г. быў членам ЦК Беларускай сацыялістычнай грамады, у 1918 г. - членам ЦК Беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў. У час польскай акупацыі ў студзені 1920 г. на базе арганізацыі «Маладая Беларусь» стварыў Беларускую камуністычную арганізацыю і як яе старшыня удзельнічаў у падпісанні 31 ліпеня 1920 г. "Дэкларацыі аб абвяшчэнні незалежнасці Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусь». Са жніўня 1920 г. - член Ваенна-рэвалюцыйнага камітэта БССР, наркам земляробства БССР, са снежня 1920 па 1926 г. - наркам асветы БССР. У 1920-я гг. - Сябра ЦВК СССР, ЦВК БССР і яго Прэзідыума, Бюро ЦК КП (б) Б.

Дзейнасць У. М. Ігнатоўскага на кіруючых пасадах мела вялікае значэнне ў правядзенні палітыкі беларусізацыі, вырашэнні праблемы ўзбуйнення БССР, садзейнічанні вяртанню беларускай эміграцыі ў БССР.

З 1921 г. - прафесар, дэкан, намеснік рэктара Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. З 1926 года - старшыня (з 1927 года прэзідэнт) Інстытута беларускай культуры, у 1929-1930 гг. - прэзідэнт Беларускай акадэміі навук, адначасова дырэктар Інстытута гісторыі Беларускай акадэміі навук. У БДУ чытаў курс лекцый па гісторыі Беларусі, абапіраючыся на канцэпцыю К. Маркса.

Гістарычныя працы В. М. Ігнатоўскага 1921- 1927 гг. адрозніваюцца ад наступных тым, што былі напісаныя на этапе пераходу гісторыка ад рэвалюцыйнага дэмакратызму да ідэйных пазіцый марксізму-ленінізму. 26 снежня 1930 г., у час правядзення кампаніі супраць «нацыянал-дэмакратызму», быў вызвалены ад пасады прэзідэнта БАН, 16 студзеня 1931 г. пастановай ЦК КП (б) Б выключаны з партыі. Як «кулацкі агент» выклікаўся на допыты АДПК па так званай справе «Саюза вызвалення Беларусі», пасля якіх 4 лютага 1931 г. пакончыў жыццё самагубствам.

У. М. Ігнатоўскі займаўся даследаваннем гісторыі Беларусі. Ён аўтар больш за 40 навуковых і навукова-публіцыстычных артыкулаў, 8 манаграфій. Яго навуковыя працы паслужылі асновай фарміравання нацыянальнай канцэпцыі гісторыі беларускага народа з улікам марксісцка-ленінскай метадалогіі. Найбольш поўна гэтая канцэпцыя раскрытая ў кнізе «Кароткі нарыс гісторыі Беларусі» (1919), які на доўгі час стаў падручнікам па айчыннай гісторыі. Увёў перыядызацыю гісторыі Беларусі, заснаваную на яе дзяржаўнай прыналежнасці, па якой вылучаюцца пяць перыядаў: полацкі, літоўска-беларускі, польскі, расйскі, савецкі. Гэтай перыядызацыі прытрымліваліся і наступныя пакаленні гісторыкаў, хоць працы У. М. Ігнатоўскага былі пад забаронай, а сама перыядызацыя аб'яўлена ненавуковай. Асаблівае месца ў спадчыне вучонага займае праца «1863 год на Беларусі", дзе прааналізаваныя сацыяльна-эканамічныя і палітычныя перадумовы паўстання 1863-1864 гг., сацыяльны і нацыянальны склад удзельнікаў паўстання, паказана роля К. Каліноўскага ў нацыянальна-вызваленчым руху на тэрыторыі Беларусі. Дадзенае даследаванне стала асновай для далейшага развіцця беларускай гістарыяграфіі па гэтай праблеме.

 

president      miedu    pravo     bsu     universitet     banner gun rus

br   brsmmgi   mr   fpb   szh

gmis   konst

Кантакты

220037, г. Мінск, вул. Мендзялеева, д. 36
тэл. +375 17 360-09-14
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. План праезду

Графік працы:
панядзелак–пятніца 8.20–20.30
субота 08.20–14.30

Яндекс.Метрика