Галоўная

Факультэт

Ідэалагічная і выхаваўчая работа

Адукацыйны працэс

Студэнтам

Абітурыенту

Заслужаныя работнікі БДУ

 

zagorulsky

Прафесар кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта
18.12.1928 - нарадзіўся ў г.Тула
1947-1953 - студэнт МДУ імя М.В.Ламаносава
1954-1957 - аспірант Інстытута гісторыі АН БССР
1963 - абараніў кандыдацкую дысертацыю
1984 - абараніў доктарскую дысертацыю
1986 - прысвоена вучонае званне прафесара


У БДУ працуе з 1957 года. З 1986 па 1991 г. - дэкан гістарычнага факультэта. З'яўляецца стваральнікам першай у Беларусі кафедры археалогіі, этнаграфіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін, якую ўзначальваў на працягу 24 гадоў, больш за 20 выпускнікоў кафедры за гэты перыяд абаранілі кандыдацкія дысертацыі і дзве доктарскія дысертацыі. З'яўляецца аўтарам першага і адзінага ў рэспубліцы падручніка "Археалогія Беларусі", які і сёння застаецца базавым для распрацоўкі лекцыйных курсаў па ранняй гісторыі Беларусі. Па яго ініцыятыве і пры непасрэдным удзеле быў выдадзены ў 1980 г. падручнік "Гістарычнае краязнаўства Беларусі". Па аўтарскіх падручніках "Гісторыя Беларусі" навучаюцца вучні 4-х, 5-х, 6-х класаў сярэдняй школы. Апублікавана звыш 100 навуковых прац, у тым ліку 7 манаграфій. Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь.

 

zelinsky

Прафесар кафедры гісторыі Беларусі новага і найноўшага часу гістарычнага факультэта
31.12.1931 - нарадзіўся ў в. Заканалле Люблінскай вобл., Рэспубліка Польшча
1955-1958 - студэнт Гомельскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя В.П. Чкалава
1967-1968 - аспірант Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ім.У.І. Леніна
1990 - абараніў доктарскую дысертацыю
1991 - прысвоена вучонае званне прафесара


Вядомы спецыяліст-гісторык Беларусі. Займаецца арганізацыяй і развіццём гістарычнай адукацыі, распрацоўкай сучасных мадэляў выкладання. Даследуе пытанні палітычнай гісторыі Беларусі XX стагоддзя, рэвалюцыйна-дэмакратычнага руху ў Заходняй Беларусі. Аўтар звыш 80 навуковых прац, 4 манаграфій. Пад кіраўніцтвам П.І. Зялінскага і пры яго непасрэдным удзеле распрацаваны шэраг новых курсаў па гісторыі Беларусі, выдадзены шматлікія навучальныя дапаможнікі для студэнтаў і школьнікаў. Ветэран працы.

 

kazakov

Заведующий кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта
27.07.1950 - нарадзіўся ў п. Шуміліна Віцебскай вобласці
1967-1972 - студэнт БДУ імя У.І.Леніна
1972-1975 - аспірант БДУ імя У.І.Леніна
1978 - абараніў кандыдацкую дысертацыю
1982 - прысвоена вучонае званне дацэнта


У БДУ працуе з 1975 года. Больш за дзесяць гадоў выконваў абавязкі намесніка дэкана гістарычнага факультэта. Сфера навуковых інтарэсаў - праблемы грамадскай, рэлігійнай і культурным жыцці беларусаў XVI-XVIII стст., Пытанні палітычнай гісторыі другой паловы XX ст. Аўтар 7 вучэбных дапаможнікаў для тых, хто паступае ў ВНУ, звыш 100 навуковых прац, сааўтар курсу лекцый па гісторыі Беларусі. Сярод яго вучняў 5 кандыдатаў навук, аспіранты, магістранты. З'яўляецца адказным сакратаром рэдкалегіі часопіса "Веснiк БДУ", серыя 3, сакратаром Вучонага савета гістарычнага факультэта.

 

korshuk

Прафесар кафедры гісторыі Беларусі новага і найноўшага часу
25.08.1935 - нарадзіўся ў в.Урэчча Любанскага раёна Мінскай вобласці
1953-1958 - студэнт Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М.В.Ламаносава
1981 - абараніў доктарскую дысертацыю
1982 - прысвоена вучонае званне прафесара


У БДУ працуе з 1982 года. З'яўляецца адным з вядомых спецыялістаў-гісторыкаў у Рэспубліцы Беларусь. Займаецца удасканаленнем і развіццём гістарычнай адукацыі, распрацоўкай сучасных мадэляў выкладання, падрыхтоўкай высокакваліфікаваных кадраў. Сферай яго навуковых даследаванняў з'яўляецца сацыяльна-эканамічная і палітычная гісторыя Беларусі, гісторыя Вялікай Айчыннай вайны, грамадскія рухі, палітычныя партыі. Аўтар звыш 200 друкаваных работ, 7 манаграфій. Пад кіраўніцтвам У.К. Коршука і пры яго непасрэдным удзеле падрыхтаваны шэраг навучальных дапаможнікаў для студэнтаў. Яго даследаванням характэрны творчы падыход да асвятлення складаных пытанняў гісторыі, імкненне да іх аб'ектыўнага аналізу. Падрыхтаваў 20 кандыдатаў навук, якія працуюць у ВНУ рэспублікі, Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Плённа супрацоўнічае з дзяржаўнымі органамі, грамадскімі арганізацыямі, сродкамі масавай інфармацыі. Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь.

 

koshelev

Загадчык кафедры гісторыі новага і найноўшага часу
01.06.1947 - нарадзіўся ў в. Сасноўка Пружанскага р-на Брэсцкай вобл.
1963-1967 - студэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. У.І. Леніна
1988 - абараніў доктарскую дысертацыю
1990 - прысвоена вучонае званне прафесара


У БДУ працуе з 1968 года. Высокакваліфікаваны даследчык і педагог. Аўтар звыш 200 навуковых і навукова-метадычных работ, сярод якіх 5 манаграфій, звыш 30 падручнікаў, навучальных праграм і дапаможнікаў па гісторыі для базавай і сярэдняй школы. Падрыхтаваў 4 доктара і 21 кандыдата навук. Адзін з кіраўнікоў Дзяржаўнай праграмы прыкладных навуковых даследаванняў «Гісторыя і культура». Стаяў ля вытокаў стварэння ВАК Рэспублікі Беларусь. Член рэдакцыйных калегій і саветаў шэрагу гістарычных часопісаў. Лаўрэат прэміі імя У.І. Пічэты ў галіне гуманітарных навук. Выдатнік адукацыі.

romanovsky

Прафесар кафедры гісторыі Беларусі новага і найноўшага часу гістарычнага факультэта
05.08.1937 нарадзіўся ў в. Пагост Жыткавіцкага р-на Гомельскай вобл.
1954-1959 студэнт Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута
1973 абараніў кандыдацкую дысертацыю
1998 прысвоена вучонае званне прафесара

У БДУ працуе з 1969 года. Займаецца вывучэннем праблем гісторыі грамадскіх рухаў і палітычных партый, станаўлення і развіцця дзяржаўнасці Беларусі. Падрыхтаваў 5 кандыдатаў навук. Аўтар і сааўтар звыш 116 навуковых прац, сярод якіх манаграфіі і навучальныя дапаможнікі. Узнагароджаны медалём «Ветэран працы» (1985 г.). Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь.

 

salkov

Загадчык кафедры гісторыі паўднёвых і заходніх славян
03.04.1950 - нарадзіўся ў Якуцкай АССР Расійскай Федэрацыі
1967-1972 - студэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. У.І.Леніна
1980 - абараніў кандыдацкую дысертацыю
1982 - прысвоена вучонае званне дацэнта

У БДУ працуе з 1972 года. У 1998 годзе стварыў і ўзначальвае па цяперашні час кафедру гісторыі паўднёвых і заходніх славян. На кафедры склалася славісцкая навукова-педагагічная школа, што дазволіла ўпершыню ў вышэйшай школе Беларусі ажыццявіць сістэматычнае выкладанне гісторыі ўсіх замежных славянскіх дзяржаў і народаў. Падрыхтаваў 10 кандыдатаў навук, пераможцаў 4 міжнародных даследчых конкурсаў. У якасці адказнага сурэдактара прыняў удзел у стварэнні першага ў краіне спецыялізаванага навуковага выдання - штогодніка «Расійскія і славянскія даследаванні". Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь.

 

sidorcov

Прафесар кафедры крыніцазнаўства гістарычнага факультэта
09.11.1935 - нарадзіўся ў в. Клімаўка Гомельскага р-на Гомельскай вобл.
1953-1958 - студэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. У.І. Леніна
1988 - абараніў доктарскую дысертацыю
1991 - прысвоена вучонае званне прафесара

У БДУ працуе з 1966 года. Распрацаваў і ўкараніў у вучэбны працэс праграмы і дапаможнікі па метадалогіі гісторыі і гістарычнай інфарматыцы, комплексна-мэтавыя праекты «Тэорыя гістарычнага пазнання» і «Метады і методыка гістарычнага даследавання». Падрыхтаваў двух дактароў і 11 кандыдатаў навук. Аўтар звыш 260 апублікаваных прац, сярод якіх 17 манаграфій, навучальныя дапаможнікі па айчыннай і сусветнай гісторыі для сярэдняй школы. Уладальнік шматлікіх міжнародных грантаў. Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь (2001 г.). Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь (2010 г.).

fedosik

Загадчык кафедры гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта
09.02.1951 нарадзіўся ў в. Сінкевічы Лунінецкага р-на Брэсцкай вобл.
1968-1973 студэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. У.І.Леніна
1973-1976 аспірант Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. У.І.Леніна
1992 абараніў доктарскую дысертацыю
1993 прысвоена вучонае званне прафесара

У БДУ працуе з 1983 года. Займаецца даследаваннем перыядаў антычнасці і сярэднявечча. Кіруе створанай у БДУ навуковай школай па даследаванні антычнага хрысціянства. Падрыхтаваў 6 кандыдатаў і 1 доктара гістарычных навук. Аўтар звыш 230 навуковых і навукова-метадычных прац. Актыўна ўдзельнічае ў стварэнні падручнікаў і навучальных дапаможнікаў для сярэдніх школ Беларусі. Звыш 10 з іх маюць грыф Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. Намеснік старшыні экспертнага савета ВАК, член секцыі гістарычных дысцыплін Дзяржаўнай камісіі па падрыхтоўцы падручнікаў у гуманітарнай сферы, член Савета па абароне доктарскіх дысертацый пры БДУ. Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь. Узнагароджаны медалём "За працоўныя заслугі".

 

caruk

Доктар гістарычных навук, прафесар
29.02.1928 - нарадзілася ў в. Гаркавічы Беластоцкага ваяводства Рэспублікі Польшча
1948-1953 - студэнтка Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. У.І. Леніна
1953-1957 - аспірантка Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. У.І. Леніна
1977 - абараніла доктарскую дысертацыю
1978 - прысвоена вучонае званне прафесара

У БДУ працавала з 1963 года па 1991 старшым выкладчыкам, дацэнтам, прафесарам, загадчыкам кафедры, дэканам гістарычнага факультэта. Распрацавала шэраг спецкурсаў па гісторыі Беларусі. Аўтар звыш 70 навуковых прац. Падрыхтавала 30 кандыдатаў навук. Актыўна ўдзельнічала ў падрыхтоўцы шэрагу падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў, выступала з дакладамі на ўсесаюзных, рэспубліканскіх і міжнародных навуковых і навукова-метадычных канферэнцыях. Больш за 10 гадоў была членам Прэзідыума навукова-тэхнічнага і навукова-метадычнага Савета пры Мінвузе СССР, членам каардынацыйнага Савета Інстытута гісторыі АН Беларусі, членам спецыялізаванага савета па абароне дысертацый. Заслужаны работнік народнай адукацыі БССР.

 

shupljak

Прафесар кафедры гісторыі новага і найноўшага
08.09.1943 - нарадзіўся ў в. Брускошчына Маладзечанскага р-на Мінскай вобл.
1965-1970 - студэнт Беларускага дзяржаўнага щніверсітэта ім. У.І.Леніна
1976 - абараніў кандыдацкую дысертацыю
1994 - прысвоена вучонае званне прафесара

У БДУ працуе з 1970 года. Займаецца даследаваннем гісторыі найноўшага часу краін Захаду, гісторыі Веймарскай Германіі, гісторыі ФРГ. Аўтар звыш 50 навуковых прац, сярод якіх манаграфіі ў суаўтарстве, вучэбна-метадычныя комплексы. Актыўны ўдзельнік шматлікіх міжнародных і рэспубліканскіх канферэнцый і навуковых семінараў. Ажыццяўляе кіраўніцтва курсавымі і дыпломнымі працамі студэнтаў, навукова-даследчымі праектамі кафедры. Падрыхтаваў 2 кандыдатаў гістарычных навук. Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь.

 

yanovsky

Загадчык кафедры гісторыі Расіі
06.04.1951 - нарадзіўся ў в.Крычкі Мінскай вобласці
1968-1973 - студэнт БДУ імя У.І.Леніна
1981 - абараніў кандыдацкую дысертацыю
2003 - прысвоена вучонае званне прафесара

У БДУ працуе з 1973 года. З 1991 года працаваў намеснікам дэкана, з 1997 года - дэканам гістарычнага факультэта, з 2000 года прарэктарам па вучэбнай рабоце, затым першым прарэктарам. З 1998 года ўзначальвае кафедру гісторыі Расіі. У цэнтры навуковых інтарэсаў знаходзяцца аспекты гісторыі станаўлення ўніверсітэцкай адукацыі Беларусі ў ХХ ст. Аўтар больш за 150 навуковых прац, падручнікаў і навучальных дапаможнікаў. Выдатнік адукацыі. Узнагароджаны Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

 

president      miedu    pravo     bsu     universitet     banner gun rus

br   brsmmgi   mr   fpb   szh   GK

105   konst   

Кантакты

220037, г. Мінск, вул. Мендзялеева, д. 36
тэл. +375 17 360-09-14
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. План праезду

Графік працы:
панядзелак–пятніца 8.20–20.30
субота 08.20–14.30

Яндекс.Метрика