Галоўная

Факультэт

Ідэалагічная і выхаваўчая работа

Адукацыйны працэс

Студэнтам

Абітурыенту

План пасяджэнняў Савета факультэта

План пасяджэння Савета гістарычнага факультэта на 2022-2023 навучальны год

30 жніўня 2022 г.

 1. Зацвярджэнне плана работы Савета гістарычнага факультэта на 2022/2023 навучальны год (дакл.: старшы выкладчык А.М. Назаранка).
 2. Аб гатоўнасці да пачатку навучальнага года (дакл.: дэкан А.Г.Каханоўскі).
 3. Аб плане работы факультэта на 2022/2023 навучальны год (дакл.: дэкан А.Г.Каханоўскі).
 4. Зацвярджэнне плана прафарыентацыйнай работы гістарычнага факультэта ў 2022/2023 навучальным годзе (дакл.: намеснік дэкана А.Я. Верамейчык).
 5. Зацвярджэнне плана работы вучэбна-метадычнай камісіі гістарычнага факультэта на 2022/2023 вучэбны год (дакл.: дацэнт Л.А. Козік).
 6. Аб арганізацыі навучальнага працэсу ў 2022/2023 нав.годзе (дакл.: намеснік дэкана А.В.Бурачонак).
 7. Аб дазволе на чытанне лекцый асобамі, якія не маюць вучонай ступені (дакл.: загадчыкі кафедраў).
 8. Аб адпаведнасці кандыдатур пры прыёме на працу крытэрыям адбору знешніх сумяшчальнікаў (дакл.: дэкан А.Г.Каханоўскі).
 9. Аб арыентацыі на спажыўца ў арганізацыі навучальнага працэсу і ўзаемадзеянні з выпускнікамі (дакл.: намеснік дэкана А.В.Бурачонак).
 10. Аб плане знешніх камунікацый гістарычнага факультэта на 2022/2023 нав.год (дакл.: намеснік дэкана А.В.Бурачонак).
 11. Аб выніках паўторнага аўдыту сістэмы менеджменту якасці БДУ органам па сертыфікацыі (дакл.: намеснік дэкана А.В.Бурачонак).
 12. Аб выкананні патрабаванняў па ахове працы на гістарычным факультэце (дакл.: нам. начальніка ЦАІ С.У.Вайтовіч).
 13. Аб аналізе задаволенасці прафесарска-выкладчыцкага складу працай на гістарычным факультэце (дакл.: намеснік дэкана А.В.Бурачонак).
 14. Рознае.

25 кастрычніка 2022 г.

 1. Аб задачах факультэта па выкананні рашэння Савета БДУ «Асноўныя вынікі дзейнасці БДУ за 2021–2022 нав.год і перспектывы развіцця ўніверсітэта на 2022–2023 гады» (дакл.: дэкан А.Г.Каханоўскі).
 2. Аб выніках прыёмнай кампаніі 2022 г. і задачах на прыёмную кампанію 2023 г. (дакл.: дэкан А.Г.Каханоўскі).
 3. Аб вучэбна-метадычным забеспячэнні вучэбнага працэсу (дакл.: намеснік дэкана А.В.Бурачонак).
 4. Аб працы з таленавітай моладдзю на гістарычным факультэце (дакл.: намеснік дэкана А.Я. Верамейчык, дацэнт Г.І.Маскевіч).
 5. Вынікі атэстацыі аспірантаў і дактарантаў гістарычнага факультэта (дакл.: намеснік дэкана А.А.Кондраль).
 6. Рознае.

22 лістапада 2022 г.

 1. Аб узаемадзеянні з базавымі арганізацыямі і працы філіялаў кафедр (дакл.: намеснік дэкана А.Я.Верамейчык).
 2. Зацвярджэнне тэм кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый і навуковых кіраўнікоў аспірантаў, саіскальнікаў і дактарантаў першага года навучання (дакл.: загадчыкі кафедраў).
 3. Аб выніках унутранага аўдыту дзейнасці гістарычнага факультэта ў кастрычніку 2022 г. (дакл.: намеснік дэкана А.В.Бурачонак).
 4. Рознае.

20 снежня 2022 г.

 1. Вынікі навукова-даследчай работы за 2022 г. і задачы гістарычнага факультэта па яе ўдасканальванні (дакл.: намеснік дэкана А.А. Кондраль).
 2. Зацвярджэнне плана навуковых мерапрыемстваў гістарычнага факультэта на 2023 год (дакл.: намеснік дэкана А.А. Кондраль).
 3. Аб менеджменце якасці на гістарычным факультэце (дакл.: намеснік дэкана А.В. Бурачонак).

3.1. Выкананне паказчыкаў СМЯ на факультэце ў 2022 годзе.
3.2. Зацвярджэнне паказчыкаў СМЯ на 2023 год .
3.3. Аб ідэнтыфікацыі, аналізе і ацэньванні рызык і магчымасцей на 2023 год.
3.4. Аб арыентацыі на спажыўца ў арганізацыі навучальнага працэсу і ўзаемадзеянні з працадаўцамі і маладымі спецыялістамі.

 1. Аб выкананні рашэнняў Савета гістарычнага факультэта (дакл.: дэкан А.Г. Каханоўскі, старшы выкладчык А.М. Назаранка).
 2. Аб уключэнні вучэбна-метадычнай і навуковай літаратуры, падрыхтаванай (рыхтуемай) на гістарычным факультэце ў планы выданняў БДУ (дакл.: намеснік дэкана А.А. Кондраль).
 3. Аб функцыянаванні сістэмы кіравання аховай працы на гістарычным факультэце (дакл.: нам. начальніка ЦАІ С.У.Вайтовіч).
 4. Рознае.

14 лютага 2023 г.

1.Вынікі зімовай экзаменацыйнай сесіі і задачы кафедр па ўдасканальванні вучэбнага працэсу на другі семестр 2022/2023 навучальнага года (дакл.: намеснік дэкана А.В. Бурачонак).
2. Зацвярджэнне планаў НДР (дакл.: намеснік дэкана А.А. Кондраль).
3. Аб міжнародным супрацоўніцтве факультэта (дакл.: намеснік дэкана А.А. Кондраль, старшы выкладчык А.М. Назаранка).
4. Аб факультатыўных дысцыплінах, дысцыплінах па выбары студэнтаў, дысцыплінах спецыялізацыі, прафілізацыі (дакл.: намеснік дэкана А.В. Бурачонак).
5. Аб падрыхтоўцы кадраў вышэйшай кваліфікацыі на гістарычным факультэце (дакл.: намеснік дэкана А.А. Кондраль).
6. Аб замацаванні за кафедрамі факультатыўных дысцыплін, дысцыплін па выбары студэнтаў і дысцыплін спецыялізацыі (дакл.: намеснік дэкана А.В. Бурачонак).
7. Аб выкананні плана павышэння кваліфікацыі супрацоўнікаў гістарычнага факультэта (дакл.: намеснік дэкана А.В. Бурачонак).
8. Аб мерапрыемствах гістарычнага факультэта па ўдасканаленні СМЯ. (дакл.: намеснік дэкана А.В. Бурачонак).

8.1.Аб маніторынгу працэсаў у межах СМЯ гістарычнага факультэта ў 2022 годзе.
8.2. План мерапрыемстваў па ўдасканаленні СМЯ гістарычнага факультэта на 2023 год.

 1. Аб прафарыентацыйнай рабоце на гістарычным факультэце (дакл.: намеснік дэкана А.Я. Верамейчык).
  10. Рознае.

21 сакавіка 2023 г.

 1. Аб рабоце куратараў на гістарычным факультэце (дакл.: намеснік дэкана А.Я. Верамейчык).
 2. Аб арганізацыі і правядзенні практык на гістарычным факультэце (дакл.: намеснік дэкана А.Я. Верамейчык).
 3. Аб падрыхтоўцы да размеркавання выпускнікоў (дакл.: намеснік дэкана А.В. Бурачонак).
 4. Аб вызначэнні крытэрыяў, на падставе якіх старшыя выкладчыкі дапускаюцца да чытання лекцый (дакл.: намеснік дэкана А.В. Бурачонак).
 5. Аб выкананні патрабаванняў па ахове працы на гістарычным факультэце (дакл.: нам. начальніка ЦАІ С.У.Вайтовіч).
 6. Рознае.

16 мая 2023 г.

 1. Аб выніках размеркавання выпускнікоў у 2023 годзе (дакл.: намеснік дэкана А.В. Бурачонак).
 2. Аб навукова-даследчай рабоце студэнтаў і аспірантаў гістарычнага факультэта, дзейнасці СНДЛ, студэнцкіх навуковых гурткоў (дакл.: намеснік дэкана А.А. Кондраль, дацэнт Н.У.Кошалева, кіраўнікі СНДЛ, гурткоў).
 3. Аб рабоце студэнцкіх арганізацый на гістарычным факультэце (дакл.: намеснік дэкана А.Я. Верамейчык).
 4. Вынікі бягучай атэстацыі аспірантаў і дактарантаў гістарычнага факультэта (дакл.: намеснік дэкана А.А. Кондраль).
 5. Рознае.

27 чэрвеня 2023 г.

 1. Вынікі абароны дыпломных работ і магістарскіх дысертацый на гістарычным факультэце (дакл.: старшыні ДЭК).
 2. Зацвярджэнне справаздачы аб рабоце Вучэбна-метадычнай камісіі гістарычнага факультэта за 2022/2023 навучальны год (дакл.: дацэнт Л.А.Козік).
 3. Зацвярджэнне справаздачы факультэта аб вучэбнай і навукова-метадычнай рабоце за 2022/2023 навучальны год (дакл.: намеснік дэкана А.В. Бурачонак).
 4. Зацвярджэнне справаздачы факультэта аб ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце за 2022/2023 навучальны год (дакл.: намеснік дэкана А.Я. Верамейчык).
 5. Зацвярджэнне плана ідэалагічнай і выхаваўчай работы гістарычнага факультэта на 2023/2024 навучальны год (дакл.: намеснік дэкана А.Я. Верамейчык ).
 6. Рэкамендацыі ў аспірантуру і магістратуру (дакл.: загадчыкі кафедраў).
 7. Аб кадравым забеспячэнні дзейнасці гістарычнага факультэта (дакл.: дэкан А.Г.Каханоўскі).
 8. Аб выкананні рашэнняў Савета гістарычнага факультэта (дакл.: дэкан А.Г. Каханоўскі, старшы выкладчык А.М. Назаранка).
 9. Аб выкананні патрабаванняў па ахове працы на гістарычным факультэце (дакл.: нам. начальніка ЦАІ С.У.Вайтовіч).
 10. Рознае.

Абмеркаваны і адобраны на пасяджэнні Савета гістарычнага факультэта БДУ (пратакол ад 30.08.2022 №1).

 

president      miedu    pravo     bsu     universitet     banner gun rus

br   brsmmgi   mr   fpb   szh   GK

105   konst   

Кантакты

220037, г. Мінск, вул. Мендзялеева, д. 36
тэл. +375 17 360-09-14
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. План праезду

Графік працы:
панядзелак–пятніца 8.20–20.30
субота 08.20–14.30

Яндекс.Метрика