Галоўная

Факультэт

Адукацыйны працэс

Кафедры

Студэнтам

Навука

Абітурыенту

Выпускнікам

Фотагалерэя

План пасяджэнняў дэканата і Савета факультэта

План пасяджэнняў дэканата і Савета факультэта на 2017-2018 нав. год

Час пасяджэння:

1) дэканата: 14.00 -15.00;
2) Савета: 14.30 - 16.00.

 

30.08.2017 г.
1.    Абмеркаванне плана работы дэканата (А.Г. Каханоўскі).
2.    Аб размеркаванні вучэбных даручэнняў і працоўнай дысцыпліне. (А.Г. Каханоўскі).


12.09.2017    г. Савет факультэта
1.    Зацвярджэнне плана работы Савета гістарычнага факультэта на 2017/2018 навучальны год (Казакоў Ю.Л.)
1.    Зацвярджэнне прамежкавых справаздач па тэмах НДР (навуковыя кіраўнікі)
2.    Рэкамендацыі да друку рукапісаў


19.09.2017г.
1.    Аб узаемадзеянні з арганізацыямі-заказчыкамі кадраў (А.Г.Каханоўскі).
2.    Аб зацвярджэнні графіка кантрольных мерапрыемстваў па дысцыплінах на першы семестр 2017/2018 навучальнага года (В.В.Сяргеенкава).
3.    Аб правядзенні навуковых мерапрыемстваў (А.І.Малюгін)


27.09.2017.г. Савет факультэта
1.    Аб падтрымцы кандыдатаў у члены НАН Беларусі (А.Г.Каханоўскі).
2.    Зацвярджэнне тэматыкі дыпломных работ студэнтаў гістарычнага факультэта (В.В.Сяргеенкава).
3.    Зацвярджэнне тэматыкі дысертацый магістрантаў гістарычнага факультэта 1-га года навучання (В.В.Сяргеенкава).
4.    Зацвярджэнне тэматыкі дысертацый магістрантаў гістарычнага факультэта 2-х гадоў навучання (В.В.Сяргеенкава).


02.10.2017.г.
(Пашыранае пасяджэнне Савета БДУ з запрашэннем членаў саветаў факультэтаў)
1.    Асноўныя вынікі дзейнасці БДУ за 2016-2017 гады і перспектывы і задачы развіцця на 2017–2018 гады
(Дакл.: рэктар)


10.10.2017 г.
1.    Аб вучэбна-інавацыйнай дзейнасці факультэта і міжнародным супрацоўніцтве (А.А. Прохараў)
2.    Аб арганізацыі і правядзенні кантрольных зрэзаў ведаў студэнтаў па вучэбных дысцыплінах (Л.У.Бярэйшык)
3.    Аб падрыхтоўцы электронных ВМК на факультэце (А.А.Прохараў)


24.10. 2017 г. Савет факультэта
1.    Вынікі пашыранага пасяджэння Савета БДУ і задачы гістарычнага факультэта (А.Г.Каханоўскі).
2.    Вынікі летняй экзаменацыйнай сесіі і задачы па ўдасканаленні навучальнага працэсу на 2017/2018 навучальны год (Л.У.Бярэйшык)
3.    Выбары па конкурсу
4.    Рознае


31.10.2017 г.
1.    Аб правядзенні атэстацыі выкладчыкаў факультэта (А.Г.Каханоўскі)
2.    Аб падрыхтоўцы да правядзення ўнутранага аудыту менеджмента якасці (А.А. Прохараў)
3.    Аб выніках правядзення прамежкавай і выніковай атэстацый аспірантаў, саіскальнікаў і дактарантаў (А.І.Малюгін)


22.11. 2016 г. Савет факультэта
1.    Аб прафарыентацыйнай рабоце на гістарычным факультэце і задачах кафедраў па размеркаванні спецыялістаў (Л.У.Бярэйшык)
2.    Аб рабоце кафедры гісторыі паўднёвых і заходніх славян і перспектывах яе развіцця (А.П.Салькоў, А.А.Прохараў)
3.    Зацвярджэнне індывідуальных планаў, тэмаў кандыдацкіх дысертацый, навуковых кіраўнікоў аспірантаў гістарычнага факультэта (заг. кафедраў)


28.11. 2017 г.
1.    Абмеркаванне вынікаў правядзення археалагічнай і этнаграфічнай практык (А. А. Егарэйчанка, Т. А. Навагродскі).
2.    Аб выкананні планаў выданняў на факультэце (А.А. Прохараў)
3.    Аб выніках правядзення ўнутранага аўдыту менеджмента якасці (А.А. Прохараў)


12.12. 2017 г.
1.    Падрыхтоўка доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый выкладчыкамі факультэта і меры па павышэнню эфектыўнасці працы (А.І.Малюгін)
2.    Аб арганізацыі выкладання курсаў па выбару студэнтам (В.В. Сяргеенкава)
3.    Аб працы рэдкалегіі “Часопіса Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Гісторыя” ( А.І.Малюгін)


19.12.2017 г.
1.    Аб падрыхтоўцы да зімовай экзаменацыйнай сесіі (Л.У.Бярэйшык)
2.    Аб развіцці дыстанцыйных форм навучання (В.В.Сяргеенкава)


26.12.2017. Савет факультэта
1.    Вынікі навукова-даследчай работы за 2017 год і задачы гістарычнага факультэта па яе ўдасканаленні ( А.І.Малюгін)
2.    Аб рабоце двухгадовай магістратуры і яе развіцці на гістарычным факультэце (А.Г.Каханоўскі)
3.    Аб ідэалагічным і выхаваўчым аспектах у забеспячэнні навучальнага працэсу (Л.У.Бярэйшык)


09.01.2018 г.
1.    Аб адаптацыі першакурснікаў гістарычнага факультэта да вучобы ва ўніверсітэце (Л.У. Бярэйшык).
2.    Аб рабоце кафедраў па заключэнні доўгатэрміновых дагавораў аб супрацоўніцтве з базавымі арганізацыямі (загадчыкі кафедраў).
3.    Дзейнасць Школы юнага гісторыка: вынікі, праблемы і перспектывы (Л.У. Бярэйшык)


23.01.2018 г.
1.    Аб пашырэнні выкладання вучэбных дысцыплін на англійскай мове (А.А.Прохараў)
2.    Аб выніках дзейнасці па размяшчэнні электронных вучэбных матэрыялаў і працы па павышэнні рэйтынга БДУ (А.А. Прохараў).


06.02.2018 г.
1.    Аб выкарыстанні ў выкладанні вучэбных дысцыплін актыўных форм і метадаў (В. В. Сяргеенкава)
2.    Аб працы з базавымі арганізацыямі па правядзенню практык для студэнтаў факультэта (Л.У.Бярэйшык)
3.    Аб рабоце куратараў па арганізацыі выхаваўчай працы са студэнтамі (Л.У.Бярэйшык)
4.    Аб выніках СМЯ на факультэце за 2017 г.. Зацвярджэнне мэтаў СМЯ на 2018 г. (А.А. Прохараў)
5.    Аб графіку кантрольных мерапрыемстваў па дысцыплінах на другі семестр 2017/2018 навучальнага года (В. В. Сяргеенкава)


20.02.2018 Савет факультэта
1.    Вынікі зімовай экзаменацыйнай сесіі і задачы па ўдасканаленні навучальнага працэсу на другі семестр 2017/2018 навучальнага года (Л.У.Бярэйшык)
2.    Аб эфектыўнасці падрыхтоўкі кадраў вышэйшай кваліфікацыі на факультэце на 2018 г.(А.Г.Каханоўскі)
3.    Зацвярджэнне плана НДР (А.І. Малюгін)


06.03.2018
1.    Аб арганізацыі выхаваўчай працы ў інтэрнаце (Л.У.Бярэйшык)
2.    Аб вызначэнні перспектыўнай запатрабаванасці ў падрыхтоўцы кадраў вышэйшай кваліфікацыі (А.І. Малюгін)
3.    Аб плане мерапрыемстваў па падрытоўцы да Дзён факультэта ў 2018 г. (Л.У.Бярэйшык)


20.03.2018
1.    Аб арганізацыі індывідуальнай работы са студэнтамі завочнай формы навучанння і яе вучэбна-метадычным забеспячэнні (Л.В.Бярэйшык, В. В. Сяргеенкава).
2.    Аб кадравым забеспячэнні дзейнасці кафедры этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтваў (Т.А.Навагродскі, А.А. Прохараў).
3.    Аб дзейнасці студэнцкіх арганізацый на факультэце (Л.У.Бярэйшык)


03.04.2018 г.
1.    Дзейнасць кафедр па прыцягненню пазабюджэтных сродкаў. ( А.А. Прохараў).
2.    Аб падрыхтоўцы да правядзення Студэнцкай навуковай канферэнцыі (А.І. Малюгін).
3.    Аб выканаўчай дысцыпліне і працы работнікаў вучэбна-дапаможнага персанала (А.Г. Каханоўскі, Л.У. Бярэйшык).


07.04.2018 г.
1.    Справаздача кафедры новай і навейшай гісторыі па вучэбнай, навуковай і вучэбна-выхаваўчай рабоце. (У.С.Кошалеў).
2.    Аб стане падрыхтоўкі курсавых і дыпломных прац студэнтамі факультэта (загадчыкі кафедраў).
3.    Аб дзейнасці студэнцкіх навуковых, навукова-пазнавальных і аматарскіх гурткоў на факультэце (А.І. Малюгін)


24.04.2018 Савет факультэта
1.    Аб стане і перспектывах навукова-даследчай работы студэнтаў (А.І. Малюгін, С.А.Захаркевіч)
2.    Аб працы Савета маладых вучоных на гістарычным факультэце (А.І. Малюгін, А.М.Назаранка)
4.    Аб працы філіялаў кафедраў (Т.А.Навагродскі, А.А.Егарэйчанка, М.Ф.Шумейка)
5.    Выбары па конкурсу.


08.05.2018 г.
1.    Вынікі размеркавання спецыялістаў і задачы па ўдасканаленню працы па арганізацыі працаўладкавання выпускнікоў (А.І. Малюгін, Л.У. Бярэйшык).
2.    Аб арганізацыі і эфектыўнасці павышэння кваліфікацыі выкладчыкамі факультэта (А.І Малюгін, А.А. Прохараў)).
3.    Аб выніках бягучай атэстацыі аспірантаў (А.І Малюгін, заг. кафедраў).


22.05.2018 г.
1.    Арганізацыя працы вучэбных лабараторый (Л.У. Бярэйшык).
2.    Аб падрыхтоўцы да летняй залікова-экзаменацыйнай сессіі (Л.У.Бярэйшык)
3.    Аб павелічэнні колькасці навуковых публікацый у рэйтынгавых выданнях (А.І.Малюгін)


05.06.2018 г.
1.    Аб правядзенні навуковых семінараў і адкрытых лекцый на кафедрах факультэта (Л.У. Бярэйшык, А.І Малюгін).
2.    Аб ходзе летняй экзаменацыйнай сесіі (Л.У.Бярэйшык)
3.    Аб узаемадзеянні з выпускнікамі факультэта (А.А. Прохараў)


19.06.2018 г.
1.    Справаздача кафедры гісторыі Расіі аб вучэбнай і навукова-метадычнай дзейнасці (А.А.Яноўскі, А.А.Прохараў)
2.    Аб працы па ўдасканаленню сайта факультэта (А.А.Прохараў)


26.06.2018. Савет факультэта
1.    Вынікі абароны дыпломных работ на гістарычным факультэце
2.    Справаздача аб рабоце Вучэбна-метадычнай камісіі гістарычнага факультэта за 2017/2018 навучальны год (В.В.Сяргеенкава)
3.    Зацвярджэнне справаздачы факультэта аб вучэбнай і навукова-метадычнай рабоце за 2017/2018 навучальны год (Л.У.Бярэйшык)
4.    Рекамендацыі ў аспірантуру і магістратуру (загадчыкі кафедраў)
5.    Аб рэкамендацыі кандыдатаў на саісканне прэміі У.І. Пічэты (А.І.Малюгін)

Яндекс.Метрика