Галоўная

Факультэт

Адукацыйны працэс

Кафедры

Студэнтам

Навука

Абітурыенту

Выпускнікам

Фотагалерэя

Палажэнне аб Вучэбна-метадычнай камісіі

Палажэнне аб Вучэбна-метадычнай камісіі

ПАЛАЖЭННЕ
аб Вучэбна-метадычнай камісіі
гістарычнага факультэта БДУ

зацверджана:
Рашэннем Вучэбна-метадычнай камісіі гістарычнага факультэта БДУ ад 7 верасня 2010, пратакол № 1

Саветам гістарычнага факультэта БДУ
кастрычнік 2010, пратакол № 1

1. Прэамбула
У сучасных умовах пры пераходзе вышэйшай школы на шматузроўневую сістэму адукацыі складаецца новая канцэпцыя характару самой адукацыі, новая парадыгма бесперапыннага навучання, у якім усё большую ролю адыгрывае самастойная праца студэнтаў. Мэта навучальнага працэсу заключаецца не толькі ў перадачы ведаў і ўменняў ад выкладчыка да студэнта, але і ва ўсямерным развіцці ў студэнтаў здольнасці да пастаяннай, бесперапыннай самаадукацыі, да творчага выкарыстання ведаў на практыцы. З улікам гэтага і распрацавана гэта Палажэнне.

1. Вучэбна-метадычная камісія ў сваёй дзейнасці кіруецца: Законам "Аб адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь», рашэннямі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь па пытаннях вышэйшай школы; нарматыўна-прававымі актамі, якія вызначаюць рэгламент вышэйшай школы; загадамі, указаннямі і рашэннямі калегіі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь; Статутам БДУ; палітыкай і стандартамі БДУ ў галіне якасці, загадамі і распараджэннямі рэктара БДУ; рашэннямі і рэкамендацыямі Вучонага Савета БДУ; рашэннямі Навукова-метадычнай рады БДУ; рашэннямі дэканата гістарычнага факультэта БДУ; рашэннямі і рэкамендацыямі Cавета гістарычнага факультэта БДУ; гэтым Палажэннем.

2. Агульныя палажэнні

2.1. Вучэбна-метадычная камісія (далей - ВМК) гістарычнага факультэта з'яўляецца калегіяльным дарадчым органам, дзейнасць якога накіравана на павышэнне эфектыўнасці і якасці вучэбна-выхаваўчага працэсу.

2.2. ВМК гістарычнага факультэта ўзаемадзейнічае з Навукова-метадычнай Саветам БДУ, Галоўным кіраваннем вучэбнай і навукова-метадычнай работы, Саветам факультэта, дэканатам, кафедрамі, вучэбна-метадычнага комплексу іншых факультэтаў і іншымі структурамі ВНУ.

2.3. ВМК гістарычнага факультэта падпарадкоўваецца Савету факультэта.

2.4. ВМК гістарычнага факультэта спрыяе актуалізацыі, павышэнню выніковасці сістэмы менеджменту якасці, распрацаванай у адпаведнасці з патрабаваннямі СТБ ISO 9001-2009, стандартамі БДУ:

- СТУ ОП 6.3-01-01-2010 Вучэбна-метадычнае забеспячэнне;
- СТУ ОП 7.5-01-01-2010 Падрыхтоўка спецыялістаў на першай ступені вышэйшай адукацыі;
- СТУ ОП 7.5-02-01-2010 Падрыхтоўка магістраў на другой ступені вышэйшай адукацыі;
- СТУ ОП 7.5-03-01-2010 Падрыхтоўка навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі;
- СТУ ОП 7.5-04-01-2010 Перападрыхтоўка і павышэнне кваліфікацыі кадраў;
- СТУ ОП 7.5-05-01-2010 Навуковая і інавацыйная дзейнасць;
- СТУ ОП 5.4-01-01-2010 Стратэгічнае планаванне;
- СТУ ОП 7.3-01-01-2010 Праектаванне адукацыйных праграм вышэйшай адукацыі і планаванне адукацыйнага працэсу;
- СТУ ОП 7.4-01-01-2010 Прыём ва ўніверсітэт;
- СТУ ОП 7.4-03-01-2010 Матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне;
- СТУ ДП 8.2.2-01-01-2010 Унутраны аўдыт;
- СТУ ДП 8.2.3-01-01-2010 Маніторынг і вымярэнне працэсаў;
- СТУ ДП 8.2.4-01-01-2010 Маніторынг і ацэнка студэнтаў;
- СТУ ДП 8.3-01-01-2010 Упраўленне неадпаведнасцямі;
- СТУ ДП 8.5-01-01-2010 Карэктыруючыя і папераджальныя дзейнасці;
- СТУ ДП 4.2.3-01-01-2010 Упраўленне дакументацыяй;
- СТУ ДП 7.2-03-01-2010 Размеркаванне выпускнікоў.

3. Мэта, задачы і функцыі Вучэбна-метадычнай камісіі гістарычнага факультэта

3.1. Вучэбна-метадычная камісія ствараецца з мэтай паляпшэння якасці і эфектыўнасці навучальнага працэсу, удасканалення падрыхтоўкі спецыялістаў з вышэйшай гістарычным адукацыяй з улікам комплекснай праграмы развіцця БДУ, сістэмы менеджменту якасці, распрацаванай у адпаведнасці з патрабаваннямі СТБ ISO 9001-2009, стандартамі БДУ.

3.2. Асноўнымі задачамі і функцыямі Вучэбна-метадычнай камісіі-гэтыя гістарычнага факультэта з'яўляецца:

- Удзел у вызначэнні асноўных напрамкаў метадычнай работы на факультэце;
- Удзел у аналізе дзеючых стандартаў па спецыяльнасцях «Гісторыя», «Гісторыка-архівазнаўства», «Музеязнаўства і ахова помнікаў гісторыі і культуры», «Дакументазнаўства і дакументальнае забеспячэнне кіравання»; навучальных планаў, распрацоўцы рэкамендацый па ўдасканаленні іх структуры і зместу;
- Аналіз тыпавых, базавых і рабочых праграм па агульных і спецыяльных курсах, выпрацоўка рэкамендацый па ўдасканаленні іх структуры і зместу;
- Удзел у распрацоўцы рэкамендацый па асноўных пытаннях арганізацыі навучальнага працэсу:
• планаванне, арганізацыя самастойнай работы студэнтаў;
• складанне графіка кантролю самастойнай працы студэнтаў;
• падрыхтоўка курсавых і дыпломных работ;
• аналіз і зацвярджэнне тэм дыпломных работ;
• арганізацыя вучэбнай і вытворчай практык;
• укараненне новых педагагічных тэхналогій у навучальны працэс;
• выпрацоўка формаў навучання і кантролю якасці вучэбна-выхаваўчага працэсу;
• рэкамендацыя да публікацыі вучэбна-метадычных комплексаў, вучэбных і вучэбна-метадычных дапаможнікаў, падручнікаў, аўтарскіх курсаў лекцый;
• выкарыстанне ТСН і сродкаў нагляднасці ў навучальным працэсе;
• вызначэнне форм арганізацыі НДРС і г.д.;
- Падрыхтоўка і правядзенне на факультэце навукова-метадычных канферэнцый, семінараў, дыскусій, нарад і г.д.;
- Вывучэнне і абагульненне перадавога вопыту вучэбна-метадычнай работы факультэтаў БДУ, кафедраў гістарычнага факультэта;
- Падтрымка ўкаранення ў практыку работы гістарычнага факультэта дасягненняў педагагічнай навукі па аптымізацыі вучэбна-выхаваўчага працэсу;
- Удзел у каардынацыі вучэбна-метадычнай работы кафедраў гістарычнага факультэта;
- Справаздача на пасяджэннях Савета гістарычнага факультэта аб праведзенай працы.

4. Парадак фармiравання i структура Вучэбна-метадычнай камісіі гістарычнага факультэта

4.1. Вучэбна-метадычная камісія складаецца з Старшыні і членаў вучэбна-метадычнай камісіі.
Колькасны i персанальны склад Вучэбна-метадычнай камісіі зацвярджаецца Саветам гістарычнага факультэта тэрмінам на пяць гадоў, на працягу якіх магчымыя змены яго колькаснага і якаснага складу па ступені неабходнасці і па ініцыятыве кафедраў, дэканата, Савета факультэта.

4.2. У склад Вучэбна-метадычнай камісіі ўключаюцца па адным прадстаўніку ад кожнай кафедры факультэта. Членамі Вучэбна-метадычнай камісіі могуць быць намеснікі дэкана, загадчыкі кафедрамі, найбольш кваліфікаваныя выкладчыкі, якія маюць вучоныя ступені і званні, загадчыкі навучальнымі кабінетамі, метадысты з вопытам вучэбнай і навукова-метадычнай работы, а таксама прадстаўнікі студэнцкіх арганізацый.

4.3. Працай вучэбна-метадычнага комплексу гістарычнага факультэта кіруе выбіраемы Саветам факультэта старшыня (з ліку яго членаў), які валодае вопытам вучэбнай і навукова-метадычнай работы ў вышэйшай школе.

4.4. Старшыня Вучэбна-метадычнай камісіі факультэта з'яўляецца членам дэканату і Савета факультэта.

4.5. З ліку членаў вучэбна-метадычнага комплексу гістарычнага факультэта абіраецца намеснік старшыні, які ў адсутнасць апошняга кіруе працай камісіі, і сакратар, які вядзе дакументацыю.

4.6. Для больш аператыўнага вырашэння актуальных пытанняў Вучэбна-метадычная камісія можа ствараць, па меры неабходнасці, часовыя групы па асноўных напрамках дзейнасці з прыцягненнем для работы ў іх выкладчыкаў, якія не ўваходзяць у склад Вучэбна-метадычнай камісіі. ВМК вызначае кіраўнікоў гэтых груп.

4.7. ВМК арганізуе сваю работу ў адпаведнасці з распрацаваным планам вучэбна-метадычнага комплексу, зацверджаным дэканатам або Саветам факультэта.

4.8. ВМК праводзіць свае пасяджэнні па меры неабходнасці, але радзей за адзін раз на 2 месяцы і афармляе іх пратаколамі.

4.9. Рашэнні і рэкамендацыі вучэбна-метадычнага комплексу прымаюцца адкрытым галасаваннем простай большасцю галасоў і ўносяцца ў пратакол пасяджэння.

4.10. ВМК вядзе наступную абавязковую дакументацыю:

- План работы вучэбна-метадычнага комплексу на навучальны год;
- Пратаколы пасяджэнняў вучэбна-метадычнага комплексу;
- Справаздача ВМК за навучальны год.

5. Правы і абавязкі членаў Вучэбна-метадычнай камісіі гістарычнага факультэта

5.1. Члены вучэбна-метадычнага комплексу маюць права:

- Атрымліваць неабходную інфармацыю ад кафедраў, дэканата, бібліятэкі па пытаннях, вырашаемым Вучэбна-метадычнай камісіяй;
- Выносіць на абмеркаванне Вучэбна-метадычнай камісіі пытанні і прапановы, накіраваныя на павышэнне якасці падрыхтоўкі спецыялістаў і магістраў з вышэйшай гістарычным адукацыяй;
- Выносіць на абмеркаванне дэканату і Вучонага савета гістарычнага факультэта праблемы, звязаныя з перспектыўным развіццём вышэйшай гістарычнай адукацыі;
- Па рашэнні Вучэбна-метадычнай камісіі наведваць лекцыі, семінары і іншыя віды вучэбных заняткаў для вызначэння якасці навукова-тэарэтычнага і метадычнага ўзроўню выкладання;
- Праходзіць павышэнне кваліфікацыі ў навукова-метадычных цэнтрах Рэспублікі Беларусь, а таксама за мяжой
- На сваё адмысловае меркаванне аб прынятых рашэннях.

5.2. Члены вучэбна-метадычнага комплексу абавязаны:

- Творча і ва ўстаноўленыя тэрміны выконваць даручэнні вучэбна-метадычнага комплексу;
- Наведваць усе пасяджэнні камісіі і прымаць актыўны ўдзел у абмеркаванні разглядаемых пытанняў;
- Даводзіць рашэння ВМК калектывам кафедраў, інтарэсы якіх яны прадстаўляюць.

5.2. Старшыня і члены Вучэбна-метадычнай камісіі ў адпаведным раздзеле у індывідуальных планах работы выкладчыка адлюстроўваюць працу ў складзе Вучэбна-метадычнай камісіі.

Яндекс.Метрика