Галоўная

Факультэт

Адукацыйны працэс

Кафедры

Студэнтам

Навука

Абітурыенту

Выпускнікам

Фотагалерэя

Расійскія і славянскія даследаванні

Расійскія і славянскія даследаванні

Штогоднік "Расійскія і славянскія даследаванні" з'яўляецца сумесным выданнем двух найстарэйшых кафедраў гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта - «гісторыі Расіі» і «гісторыі паўднёвых і заходніх славян». Аднак ён на сваіх старонках пяці нумароў аб'яднаў гісторыкаў не толькі ўсяго факультэта, але таксама іншых універсітэтаў Беларусі, Інстытута гісторыі НАН Беларусі, як і многіх калег з далёкага і блізкага замежжа. Там публікуюцца разнастайныя гістарычныя матэрыялы і сюжэты, прадстаўленыя ледзь не ўсе часавыя перыяды і эпохі, арыгінальныя аўтарскія падыходы і ацэнкі. Рэдкалегія з задавальненнем канстатуе, што «тоўсты» навуковы часопіс па праблемах гісторыі Расіі і славянскага свету атрымаўся. Ён прыцягнуў да сябе ўвагу як беларускіх гісторыкаў, так і калегаў з-за мяжы. Рэдакцыйны партфель увесь час папаўняецца, і ўжо вызначылася кола найбольш аўтарытэтных аўтараў часопіса, супрацоўніцтва з якімі дазваляе прасачыць развіццё важных тэм расійскай і славянскай гісторыі. Адначасова, з’яўляючыся прызнаным ВАК Беларусі ў якасці рэферыруемага часопіса па гістарычных навуках, дадзенае выданне адкрыта і для маладога даследчыка: аспірантаў і студэнтаў магістратуры як БДУ, так і іншых універсітэтаў і навуковых устаноў.

Традыцыйна ў кожным нумары штогодніка вызначаецца як бы ключавая, дамінуючая навуковая парадыгма матэрыялаў, што публікуюцца. Гэта і гісторыя асобных славянскіх дзяржаў, і гісторыя СССР, і гісторыя Беларусі, і інш. Перш за ўсё, прыярытэт аддаецца навуковай якасці работ, якія прадстаўляюцца да публікацыі. Не застаюцца без увагі і іншыя актуальныя ў навуковых і сацыяльных адносінах тэмы. Натуральна, «беларуская складнік» публікацый вельмі шырокаі і ахопліваене толькі гістарычныя праблемы, але і этнакультурныя, гістарыяграфічныя і крыніцазнаўчыя, агульнаметадалагічныя. Тым самым не столькі пашыраецца спектр апублікаваных даследаванняў, але менавіта з дапамогай часопіса прадстаўляюцца найбольш запатрабаваныя сучасным станам гістарычнай навукі яе напрамкі, прадпрымаецца спроба ўзмацніць канцэптуальна-тэарэтычныя асновы гістарычных ведаў.

Рэдкалегія штогодніка разлічвае на тое, што чытачы не застануцца абыякавымі і адгукнуцца на прачытанае пры дапамозе развіцця або абвяржэння не гэтулькі фактычных выкладак, але аўтарскіх тэарэтычных пабудоў (напрыклад, і ў сувязі з ацэнкамі ў гістарыяграфіі змястоўнага напаўнення дэфініцый «заходнерусізм», «Краёвасць», «нацыя»,«нацыянальны суверэнітэт» і інш., і з нагоды сацыякультурных аспектаў ва ўзаемаадносінах трох усходнеславянскіх народаў, і нават у ацэнках стану сучаснага каўказазнаўства або архівасховішчаў Беларусі, як шмат чаго іншага).

Адной з асаблівасцяў кожнага выпуску з'яўляецца публікацыя матэрыялаў аб навуковай творчасці і светапоглядзе вядомых і малавядомых гісторыкаў - славістаў і расіязнаўцаў. Гэтак жа ў агульнанавуковым плане для рэдкалегіі цікавыя і павучальныя лёсы тых, хто так ці інакш зафіксаваны ў аналах гісторыі. Разнастайнасць рубрык штогодніка дазваляе аўтарам у поўнай меры рэалізаваць унікальнасць сваіх даследчых задум і інтарэсаў.

Даступнасць да матэрыялаў штогодніка БДУ «Расійскія і славянскія даследаванні" забяспечвае сайт http://www.rsijournal.net/

 

Яндекс.Метрика