Галоўная

Факультэт

Адукацыйны працэс

Кафедры

Студэнтам

Навука

Абітурыенту

Выпускнікам

Фотагалерэя

Навукова-даследчая праца студэнтаў

Навукова-даследчая праца студэнтаў

Формы арганізацыі НДП студэнтаў

Навукова-даследчая праца студэнтаў (НДПС) на гістарычным факультэце Белдзяржуніверсітэта традыцыйна актыўна. За справаздачны перыяд студэнты мелі магчымасць прыняць удзел у размаітых формах НДПС.

На гістарычным факультэце актыўна развіваецца такая форма НДПС як навуковыя студэнцкія гурткі. У цяперашні час на факультэце працуе 10 навуковых гурткоў: гурток даследванняў генеалогіі ''Радавод''; ''Палеаграфічная лабараторыя''; гурток ''Старажытны час і сярэднія вякі'' (працягваецца выданне электроннага навуковага часопіса «Scriptorium»); факультатыў па вывучэнню старажытнаегіпецкай мовы; археалагічны навуковы гурток; гурток ''Актуальныя праблемы ўсходнеславянскай мовы''; гурток ''Гарадская этналогія''; ''Клуб аматараў і знатакоў мастацтва''; ''Клуб экскурсаводаў''; гурток ''Museum''.

Студэнцкія навуковыя гурткі дазваляюць актывізірваць пазавучэбную навуковую дзейнасць студэнтаў, пашыраюць формы гэтай дзейнасці.

На гістарычным факультэце дзейнічаюць дзве студэнцкія навукова-даследчыя лабараторыі (СНДЛ). На кафедры крыніцазнаўства - СНДЛ ''Гістарычная інфарматыка'' - навуковы кіраўнік старэйшы выкладчык А.М. Балыкіна (15 студ.). Асноўныя навуковыя напрамкі гэтай лабараторыі: інфарматызацыя гістарычнай адукацыі і крыніцазнаўскія аспекты гістарычнай адукацыі.

На кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу з 1999 г. працуе СНДЛ ''Гісторыя Беларусі ХІХ-ХХ стст.''- навуковы кіраўнік дацэнт В.С. Макарэвіч (19 студ.). Асноўныя навуковыя напрамкі гэтай лабараторыі: гісторыя Беларусі ХІХ ст. і праблемы палітычнай гісторыі Беларусі ХХ ст.

Студэнты, члены СНДЛ прымаюць актыўны ўдзел у канферэнцыях, якія праходзяць на гістарычным факультэце. Выкладчыкі аказваюць кансультатыўную дапамогу студэнтам у падрыхтоўцы дакладаў і рэфератаў па актуальным праблемам гісторыі Беларусі, гісторыі сусветнай цывілізацыі, гісторыі грамадскіх рухаў і палітычных партый, арганізоўвае студэнцкія навуковыя канферэнцыі, непасрэдна на факультэтах, дзе яны чытаюць вучэбныя курсы. Аркамя таго, рэгулярна праводзяцца прэзентацыі новых выданняў па гісторыі Беларусі.

З удзельнікаў СНДЛ у справаздачным годзе паступілі ў аспірантуру 5 чалавек. Колькасць аспірантаў, працуючых у СНДЛ і якія забаранілі ў тэрмін ці на пряцягу 2-х гадоў пасля заканчэння аспірантуры, склала 3 чал., 3-х гадоў пасля заканчэння аспірантуры - 1 чал.

На факультэце з 2011 г. дзейнічае міждысцыплінарны навуковы семінар Савета маладых вучоных гістарычнага факультэта БДУ, накіраваны на ўцягванне студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў гістарычнага факультэта БДУ ў навуковую дзейнасць. Штогод праводзіцца чатыры паседжання семінара, на якім заўсёды актыўна ўдзельнічаюць студэнты старэйшых курсаў, магістранты і аспіранты.

Штогод на гістарычным факультэце праводзіцца некалькі навукова-практычных семінараў і навуковых канферэнцый, неадменнай умовай правадзення якіх з'яўляецца ўдзел у іх студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў. У межах студэнцкага форума 4-6 траўня 2012 г. на гістарычным факультэце БДУ праводзілася студэнцкая канферэнцыя ''Чалавек на вайне: псіхалагічны партрэт'', дзе выступаў студэнт 4 курса А. Суконкін (навук. кір. - дацэнт Г. А. Болсун). Студэнт 4 курса А. Іваноў (навук. кір. - дацэнт В.І. Ершова) быў запрашан да ўдзела ў Міжнародным круглым стале ''1812 год. Людзі і падзеі вялікай эпохі'', арганізаванага Мінскім гарадскім інстытутам развіцця адукацыі разам з Маскоўскім інстытутам адкрытай адукацыі. Тэма даклада ''Трохдзённая бітва: бітва пад Клясціцамі ў ліпені 1812 года'' (17 траўня 2012 г.).

23 лістапада 2012 года ў БДУ праходзіла Міжнародная навуковая канферэнцыя ''Вайна 1812 г. і Беларусь''. Адна з секцый ''Маладыя даследчыкі аб вайне 1812: першы навуковы вопыт'' была арганізавана і падрыхтована кафедрай гісторыі Расіі, дзе выступілі з дакладамі магістрант Я.Г. Луферчык і 5 студэнтаў (А.С. Хацееў - 3 курс з/а, І.С. Нечыпурэнка, І.І. Дубанос - 2 курс д/а, М.Г. Барысенка - 4 курс д/а, А.В. Іваноў - 5 курс д/а).

На гістарычным факультэце рыхтуюцца і публікуюцца тры зборніка навуковых прац, якія ўнесены ў спіс ВАК Рэспублікі Беларусь: ''Навуковыя працы гістарычнага факультэта'', ''Праблемы славяназнаўства'', ''Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны''. Свае працы ў гэтых зборніках па рэкамендацыі кафедраў публікуюць магістранты і аспіранты факультэта.

Кафедры актыўна прыцягваюць студэнтаў к публікацыі іх навукова-даследчых прац і паза межаў гістарычнага факультэта. Так, напрыклад, навуковыя артыкулы студэнтаў 5 курса Д. Філіпчыка і А. Жвалеўскай, якія спецыялізуюцца на кафедры этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтваў былі рэкамендаваны да публікацыі ў зборніку навуковых прац ''Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі'' Цэнтра даследванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі.

Колькасць студэнтаў, якія ўдзельнічаюць ў НДП

На гістарычным факультэце за апошнія чатыры гады ў НДПС удзельнічае больш 450 студэнтаў. Назіраецца тэндэнцыя да сталага ўзросту гэтага ліка. Гэта звязана як з разнастайнасцю форм арганізацыі НДПС на факультэце, так і ўзростам матывацыі студэнтаў, пашырэннем студэнцкай мабільнасці, значнай колькасцю міжнародных, рэспубліканскіх і вузаўскіх канферэнцый, конкурсаў навуковых прац і грантаў.

Наяўнасць узнагарод, пераможцаў алімпіяд, конкурсаў

За справаздачны перыяд студэнты гістарычнага факультэта прымалі актыўны ўдзел у розных навуковых конкурсах. Так, традыцыйна, студэнты факультэта прымаюць удзел у Рэспубліканскім конкурсе навуковых прац. За апошнія 5 гадоў студэнты гістарычнага факультэта чатыры разы рабіліся лаўрэатамі конкурса, 10 разоў атрымлівалі першую ступень, 4 разы - другую, і 8 разоў - трэцюю.

Студэнтка 1 курса В. Чэркас стала лаўрэатам на адкрытым гістарычным студэнцкім конкурсе ''Піўны летапіс у цэнтры Еўропы'', які праводзіўся пад патранатам піўзавода ''Лідскае піва''.

У 2012 г. у конкурсе на лепшыя навуковыя працы студэнтаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ўдзельнічала 2 студэнта гістарычнага факультэта. Студэнтка 4 курса гістарычнага факультэта Жвалеўская А.А. (навук. кір. - дацэнт Т.А. Навагродскі) была адзначана граматай рэктара БДУ і грашовай прэміяй.

За справаздачны перыяд два разы студэнты гістарычнага факультэта атрымлівалі званне лепшага студэнта БДУ ў намінацыі ''навука'': Луферчык Я. і Плавінскі Ў.

Штогод 2-3 студэнта факультета ўдзельнічаюць і перамагаюць конкурсы навуковых грантаў БДУ і Міністэрства адукацыі РБ.

Студэнты, аспіранты і магістранты гістарычнага факультэта праходзяць стажыроўку ў замежных універсітэтах і навуковых цэнтрах. Так, напрыклад, у 2012 г. студэнтка 3 курса Е. Козічэва праходзіла стажыроўку ў Інстытуце гісторыі Врацлаўскага ўніверсітэта ў Польшчы.

Наяўнасць навуковых публікацый у студэнтаў

Назіраецца тэндэнцыя ўзроста ліку студэнцкіх навуковых публікацый. Так, за справаздачны перыяд дадзеная лічба павышылася з 350 да 450 публікацый. Гэта звязана як з узростам матывацыі саміх студэнтаў, так і са стварэннем на факультэце шырокіх магчымасцяў для навуковай дзейнасці студэнтаў, сталая праца са студэнтамі, матэрыяльнае і маральнае стымулірванне і заахвочванне студэнтаў факультэта. Зразумела, што прэстыж навуковай дзейнасці сярод студэнтаў факультэта стала ўзрастае.

Дзейснасць навукова-даследчай працы студэнтаў

Больш шырока прыцягваюцца студэнты ў аплатныя НДП. Так, напрыклад, у справаздачны перыяд навуковы студэнцкі гурток разам з Інстытутам сацыяльна-эканамічных праблем Мінгарвыканкама здзейсніў навуковы праект ''Вывучэнне адносін мінчукоў да мемарыалізацыі Мінска'', падчас якога быў падрыхтаваны апытальнік на 50 пытанняў і апытана 1200 рэспандэнтаў у г. Мінске, а таксама падрыхтована аналітычная даведка па вынікам апыта для старшыні Мінгарвыканкама. Падчас рэалізацыі праекта 9 студэнтаў прынялі ўдзел у дзейнасці часовага навуковага калектыва.

У 2011 г. студэнты якія спецыялізуюцца на кафедры этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтваў (10 чалавек) пад навуковым кіраўніцтвам ст. выкладчыка А.І. Кушніра з навуковым праектам ''Віртуальны музей'' сталі пераможцамі конкурса ''Лепшы моладзевы праект БДУ-2011''.

У 2012 г. у межах працы студэнцкага навуковага аб'яднання ''Гістарычная майстэрня'' пад кіраўніцтвам к.г.н., дацэнта К.І. Козака больш 20 студэнтаў факультэта прынялі ўдзел у публікацыі навуковай складанкі ''Дзяцінства вайны 1941-1945 гг.''.

Яндекс.Метрика