Главная

Факультет

Идеологическая и воспитательная работа

Учебный процесс

Студентам

Наука

Абитуриенту

8 выпуск

8 выпуск. Працы гістарычнага факультэта БДУ

8

 

 

Працы гістарычнага факультэта БДУ.
Выпуск 7.

Працы гістарычнага факультэта БДУ : навук. зб. Вып. 8 / рэдкал.: У.К.Коршук (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2013. – 247 с.

ISSN 1955-5669

Чарговы выпуск навуковага зборніка «Працы гістарычнага факультэта БДУ» традыцыйна прадстаўляе рознабаковую тэматыку гістарычных даследаванняў. Кніга складаецца з раздзелаў: «Айчынная гісторыя», «Усеагульная гісторыя», «Гістарыяграфія», «Крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання» і інш.

У адпаведнасці з загадам Вышэйшай атэстацыйнай камісіі ад 02 лютага 2011 г. № 26 “Працы гістарычнага факультэта БДУ” ўключаны ў Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследванняў па гістарычных навуках.

 

 

   

ЗМЕСТ

 АЙЧЫННАЯ ГІСТОРЫЯ

Токць С. М.
Заможнае сялянства паслярэформеннай беларускай вёскі ў святле мікрагістарычнага даследавання (на матэрыялах Скідзельскай воласці Гродзенскага павета)

Веремейчик А. Е.
Административное управление Несвижской ординации князей Радзивиллов XVI—XVIII вв.

Вярыга В. А.
Узаемаадносіны паміж палітычнай паліцыяй і кансерватыўна-манархічнымі партыямі на тэрыторыі беларускіх губерняў (канец ХІХ ст. — жнівень 1914 г.)

Гребень Е. А.
Санитарно-эпидемическая обстановка в Беларуси в условиях нацистской оккупации

Игнатовец Л. М.
Русификация системы образования в Белорусском учебном округе: итоги и оценки

Литвиновская Ю. И.
Положение православной церкви на территории Беларуси, занятой армией Наполеона во время войны 1812 г.

Лойка А. П.
Да пытання аб нацыянальнай самасвядомасці шляхты Беларусі ў паэме Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш»

Новицкая А. В.
Музеефикация историко-культурных ценностей Республики Беларусь в свете международной политики в области охраны культурного наследия

Пустаход Т. С.
Забытае імя ў гісторыі: М. К. Баброўскі (1785—1848)

Уласавец Я. В.
Грамадска-палітычная дзейнасць віленскага губернскага прадвадзіцеля дваранства Аляксандра Дамейкі

УСЕАГУЛЬНАЯ ГІСТОРЫЯ

Бригадина О. В.
«Когда-то в годы НЭПа…»: дискурсы и трудовые практики городского населения СССР в 1920-х гг.

Колб Е. Г.
Французская социалистическая партия в поисках идейного обновления в конце ХХ — начале XXI в.

Сальков А. П.
Советский фактор в урегулировании албано-греческого конфликта в Северном Эпире (1945—1949)

Шупляк С. П.
Статус паломников в средневековом социуме Западной Европы

Марціновіч Д. А.
«Прагматычная мадэль» як аснова функцыянавання вышэйшай школы СССР 1920-х гг.

ГІСТАРЫЯГРАФІЯ. КРЫНІЦАЗНАЎСТВА
І МЕТАДЫ ГІСТАРЫЧНАГА ДАСЛЕДАВАННЯ

Гужалоўскі А. А.
Этнаграфічны музей і этнаграфічнае музеязнаўства: спроба вызначэння паняццяў

Кульшанова А. А.
Понятие «этнос» в теоретико-методологических исследованиях

Прицев Д. А.
Повседневная жизнь послевоенного советского общества в 1945—1953 гг. в российской историографии

Жарко С. Б.
К вопросу о численности войск Бату-хана

Шевкун П. В.
Политика российского правительства в отношении православной церкви на территории Беларуси в конце XVIII — первой половине XIX в.

ЮБІЛЕІ

Ходзін С. М., Яноўскі А. А., Каханоўскі А. Г. Жыццёвыя і творчыя карані дэкана гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Да 70годдзя Пятра Аляксеевіча Шупляка

АБАРОНА ДЫСЕРТАЦЫЙ

 

 

Контакты

220037, г. Минск, ул. Менделеева, д. 36
тел. +375 17 360-09-14
e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. План проезда

График работы:
понедельник–пятница 8.20–20.30
суббота 08.20–14.30

Яндекс.Метрика