Главная

Факультет

Идеологическая и воспитательная работа

Учебный процесс

Студентам

Наука

Абитуриенту

8 выпуск

8 выпуск. Працы гістарычнага факультэта БДУ

8

 

 

Працы гістарычнага факультэта БДУ.
Выпуск 7.

Працы гістарычнага факультэта БДУ : навук. зб. Вып. 8 / рэдкал.: У.К.Коршук (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2013. – 247 с.

ISSN 1955-5669

Чарговы выпуск навуковага зборніка «Працы гістарычнага факультэта БДУ» традыцыйна прадстаўляе рознабаковую тэматыку гістарычных даследаванняў. Кніга складаецца з раздзелаў: «Айчынная гісторыя», «Усеагульная гісторыя», «Гістарыяграфія», «Крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання» і інш.

У адпаведнасці з загадам Вышэйшай атэстацыйнай камісіі ад 02 лютага 2011 г. № 26 “Працы гістарычнага факультэта БДУ” ўключаны ў Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследванняў па гістарычных навуках.

 

 

   

ЗМЕСТ

 АЙЧЫННАЯ ГІСТОРЫЯ

Токць С. М.
Заможнае сялянства паслярэформеннай беларускай вёскі ў святле мікрагістарычнага даследавання (на матэрыялах Скідзельскай воласці Гродзенскага павета)

Веремейчик А. Е.
Административное управление Несвижской ординации князей Радзивиллов XVI—XVIII вв.

Вярыга В. А.
Узаемаадносіны паміж палітычнай паліцыяй і кансерватыўна-манархічнымі партыямі на тэрыторыі беларускіх губерняў (канец ХІХ ст. — жнівень 1914 г.)

Гребень Е. А.
Санитарно-эпидемическая обстановка в Беларуси в условиях нацистской оккупации

Игнатовец Л. М.
Русификация системы образования в Белорусском учебном округе: итоги и оценки

Литвиновская Ю. И.
Положение православной церкви на территории Беларуси, занятой армией Наполеона во время войны 1812 г.

Лойка А. П.
Да пытання аб нацыянальнай самасвядомасці шляхты Беларусі ў паэме Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш»

Новицкая А. В.
Музеефикация историко-культурных ценностей Республики Беларусь в свете международной политики в области охраны культурного наследия

Пустаход Т. С.
Забытае імя ў гісторыі: М. К. Баброўскі (1785—1848)

Уласавец Я. В.
Грамадска-палітычная дзейнасць віленскага губернскага прадвадзіцеля дваранства Аляксандра Дамейкі

УСЕАГУЛЬНАЯ ГІСТОРЫЯ

Бригадина О. В.
«Когда-то в годы НЭПа…»: дискурсы и трудовые практики городского населения СССР в 1920-х гг.

Колб Е. Г.
Французская социалистическая партия в поисках идейного обновления в конце ХХ — начале XXI в.

Сальков А. П.
Советский фактор в урегулировании албано-греческого конфликта в Северном Эпире (1945—1949)

Шупляк С. П.
Статус паломников в средневековом социуме Западной Европы

Марціновіч Д. А.
«Прагматычная мадэль» як аснова функцыянавання вышэйшай школы СССР 1920-х гг.

ГІСТАРЫЯГРАФІЯ. КРЫНІЦАЗНАЎСТВА
І МЕТАДЫ ГІСТАРЫЧНАГА ДАСЛЕДАВАННЯ

Гужалоўскі А. А.
Этнаграфічны музей і этнаграфічнае музеязнаўства: спроба вызначэння паняццяў

Кульшанова А. А.
Понятие «этнос» в теоретико-методологических исследованиях

Прицев Д. А.
Повседневная жизнь послевоенного советского общества в 1945—1953 гг. в российской историографии

Жарко С. Б.
К вопросу о численности войск Бату-хана

Шевкун П. В.
Политика российского правительства в отношении православной церкви на территории Беларуси в конце XVIII — первой половине XIX в.

ЮБІЛЕІ

Ходзін С. М., Яноўскі А. А., Каханоўскі А. Г. Жыццёвыя і творчыя карані дэкана гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Да 70годдзя Пятра Аляксеевіча Шупляка

АБАРОНА ДЫСЕРТАЦЫЙ

 

 

 

president      miedu    pravo     bsu     universitet     banner gun rus

br   brsmmgi   mr   fpb   szh   GK

105konst   

Контакты

220037, г. Минск, ул. Менделеева, д. 36
тел. +375 17 360-09-14
e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. План проезда

График работы:
понедельник–пятница 8.20–20.30
суббота 08.20–14.30

Яндекс.Метрика